Den sista tillgängliga industritomten på området Östra Ceos i Vimmerby är bara ett slag med en styrelseklubba från att köpas. Sedan är det slut med tillgängliga byggbara industritomter i staden. Det enda man då kan göra från kommunens sida är att hänvisa intresserade företag till Krönsmon, vilket har fått kommunens utvecklingsavdelning att agera.

– Vi har gått igenom ett 15-tal befintliga tomter i Vimmerby tätort, både privatägda och kommunalt ägda, som skulle kunna vara av intresse att bygga på – antingen för handelsföretag eller för lättare industri, berättar utvecklingschef Thomas Svärd.

– När man börjar titta ser man att det faktiskt finns ganska många bra tomter i staden, som skulle göra att vi kunde utveckla byggandet ytterligare.

Från tjänstemannasidan har man nu begärt ett möte med det nya politiska styret för att få dem att prioritera vilka tomter som känns extra heta och bör prioriteras.

– Idag får vi förfrågningar om etablering av företag som inte finns representerade i Vimmerbys stad eller Vimmerby kommun. Det rör sig ofta om företag verksamma inom handel, som vill etablera där handelsföretag redan finns, berättar Svärd.

Tanken är att de 15–16 intressanta tomterna nu ska kokas ner till mellan tre och sju stycken, som utvecklingsavdelningen sedan ska börja jobba mer aktivt med.

– Vi måste ha något att erbjuda de som hör av sig och uttryckligen vill etablera sig i Vimmerby tätort.