I över fem år har det före detta äldreboendet Eken stått tomt. 2016 köpte det Stockholmsbaserade företaget Agnig Xani AB fastigheten Eken 10:1 med ambitionen att starta någon form av verksamhet inom vård eller omsorg. Planen var att inleda renoveringen av fastigheten i början av 2017 och att den nya verksamheten skulle sysselsätta omkring 30 personer.

Än i dag står fastigheten tom och i höstas slog privatpersoner larm till Miljö- och byggnadsnämnden om att den håller på att förvandlas till ett ”ödehus”, att den används som ”tillhåll” av ungdomar och att det ”finns spår av rökning och alkohol” där inne.

Som en följd av detta författade nämnden ett brev och tillsände Agnig Xani. I brevet, som hade rubriken ”Oro kring pågående verksamhet i byggnad”, bad man företaget kommentera den uppkomna situationen samt redogöra för planerna med fastigheten. Svaret fick man via e-post av Agnigs vd, Robin Agnig.

Av det framgår att företagets planer har varit att bygga om Eken till hyresrätter.

”Vi har arbetat med att ordna med finansiering för att bygga om till hyresrätter med det har inte gått så bra. Vi får se hur det blir.”, skriver han bland annat.

I e-postbrevet lovar Agnig också att se till att låsen i dörrarna byts så att obehöriga inte kan ta sig in.

Byggnadsinspektör Linda Johansson på Miljö- och byggnadsförvaltningen berättar att själva ärendet vad gäller tillsynen därmed avslutas.

– Nu ligger bollen hos Agnig hur de vill göra. Men klart är att om de har planer på att göra om byggnaden till hyresrätter så måste de kontakta Vimmerby kommuns planavdelning för att diskutera en planändring, säger Linda Johansson.

– I nuvarande detaljplan, som säger ”vård”, inryms inte bostäder och vi kan därmed inte bevilja bygglov för det.

Vi söker Agnigs ägare för en kommentar.