Den nuvarande organisationen består av 2,3 tjänster, två kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd på 35 procent.

Den ska ersättas av ett kommunalråd på heltid, en vice ordförande på 80 procent och en andre vice ordförande på 50 procent. Totalt 2,3 tjänst.

Vänstern, centern och KD vill sänka vice ordföranden från 80 till 50 procents tjänst. det röstade fullmäktige ner med siffrorna 26-15. De båda närvarande SD-ledamöterna avstod.

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, får et arvode som motsvarar 90 procent av riksdagens grundarvode. det blir i runda tal 59 000 kronor i månaden. Vice ordföranden får 80 procent av det, cirka 47 000 och andre vice ordföranden hamnar på 29 000 kronor för en halvtidstjänst. Den tjänsten behövdes det ingen omröstning för.

Ordförandeposterna i socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden blir på 40 procent.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) fick gehör för sitt yrkande att en arbetsbeskrivning ska tas fram för alla ordföranden och vice ordföranden.

Vänstern vill sänka beräkningsgrunden från 90 till 80 procent av riksdagsarvodet. Men där varv det bara miljöpartiet som ställde sig på vänsterns sida. Övriga höll fast vid 90 procent.

Utöver de politiker som har fasta arvoden får de som inte har det en ersättning på 840 kronor för första timman och 170 kronor för timma två till och med sex. Det gör max 1 690 kronor för ett heldagssammanträde.

Det här innebär att kostnaden för politiken riskerar att öka till 6,3 miljoner nästa år.

Det är 600 000 kronor mer än de 5,6 miljoner som politiken kostade i fjol och 900 000 kronor mer än budgeten för i år.

– I vår beräkning har vi tagit höjd och räknat på högsta utfallet. Blir sammanträden kortare, sjunker timersättningen med i runda tal ett par hundra tusen, sade Helen Nilsson (S).

Ingela Nilsson Nachtweij beskrev en snabb ökning av de politiska kostnaderna.

– Det var fyra miljoner 2013, fem miljoner 2015 och nu kan det bli 6,3 miljoner och ni har anslagit 5,9 i budgeten, påpekade hon.

Helen Nilsson hänvisade då till en beräkning som innebär att kostnaden skulle bli 5 930 000 kronor med det nya förslaget.

Fullmäktigeledamöterna som haft en ersättning på 100 kronor oavsett längd på sammanträdet för nu en höjning till 500 kronor per möte. ersättningen på 100 kronor har legat stilla i minst 25 år.