Vimmerby

I Vimmerby kommun har prao funnits längre tillbaka men för ett antal år drogs det in.

– Det hände en olycka, förklarar Marie Nicholson, (M) förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, om anledningen.

Hon berättar att säkerheten varit ett orosmoment inför att återinföra möjligheten, men att det gjorts riskbedömning för varje praoplats.

I våras erbjöds alla elever i årskurs nio på Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola prao.

Praon varvades med skolarbete.

– De var ute på en arbetsplats i två dagar, gick i skola i en vecka och var därefter ute i tre dagar. Den uppdelningen var en framgångsfaktor, beskriver Pia Ehrlund Bengtsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan.

Att vaska fram praoplatser har krävt sitt arbete av förvaltningen, men att nästan en tredjedel av ungdomarna haft egna önskemål, har underlättat för kommunen.

– Det har skapat en bredd och fler platser än de vi kunde rekrytera. Det är vi väldigt glada för, säger hon.

Till nästa år ska ungdomarna kunna prao även på yrkesprogrammen.

– Förhoppningen är att man ska veta vad man vill välja på gymnasiet, säger Peter Karlsson (C), nämndordförande.

Ola Karlsson, barn- och utbildningschef, säger att praon är ett viktigt område:

– Att ungdomarna vet vilka yrken som finns är viktigt i deras utbildning. Men praon har också betydelse för näringslivet och deras fortsatta rekrytering, summerar han utvärderingen av praon.