”Vi vill med detta brev göra dig uppmärksam på vad som händer på din fastighet”. Så inleder Miljö och byggnadsnämnden ett brev till Agnig Xani AB, som äger ”Eken-fastigheten” i Vimmerby. Brevet har föregåtts av information från allmänheten som Miljö och byggnadsnämnden har tagit emot.

I över fem år har det före detta äldreboendet Eken stått tomt. 2016 köpte det Stockholmsbaserade företaget Agnig Xani AB fastigheten Eken 10:1 med ambitionen att starta någon form av verksamhet inom vård eller omsorg. Planen var att inleda renoveringen av fastigheten i början av 2017 och att den nya verksamheten skulle sysselsätta omkring 30 personer.

Än i dag står fastigheten tom och nu slår privatpersoner i området larm om att den håller på att förvandlas till ett ”ödehus”, att den används som ”tillhåll” av ungdomar och att det ”finns spår av rökning och alkohol” där inne.

I brevet till Agnig Xani AB, som har rubriken ”Oro kring pågående verksamhet i byggnad” skriver Miljö- och byggnadsnämnden bland annat:

”Det har kommit till vår kännedom att polisen varit på plats vid din fastighet Eken 10 i Vimmerby kommun på grund av stölder.

I samband med detta har det uppmärksammats att ungdomar skapat sig ett tillhåll på en av balkongerna till byggnaden. Enligt informationen som nått oss så har de hängt upp mattor och täcken för att minska insynen. De har även ordnat med bland annat kuddar att sitta på.

Informationslämnaren känner en oro över eventuell brandrisk i byggnaden”

– I det här skedet handlar det bara om att vi vill ha en redogörelse för vad planerna för fastigheten är. Egentligen är det mest en polisiär fråga i och med stölderna, men det berör även våra delar, säger byggnadsinspektör Linda Johansson.

– Det senaste ändamålet för byggnaden var äldreboende, men om planerna har ändrats så kan det behövas en bygglovsprövning först. Primärt är dock att få svar från ägarna. Brevet till dem skickades för två veckor sedan och vi bifogade ett delgivningskvitto, men har inte hört nåt än.

Nämndens brev till Agnig Xani avslutas med ”Din byggnad ska vara säker att använda och är det obehöriga som tar sig in i byggnaden, kan det finnas anledning att tro att byggnaden inte är trygg eller upprätthåller lagstiftningens krav”.

Senast 31 december vill Miljö- och byggnadsnämnden ha företagets kommentarer till brevet samt redogörelse för planerna med fastigheten. Vi söker ägaren för fastigheten.