Det framgår av den senaste månadsstatistiken från arbetsförmedlingen som presenterades på onsdagsmorgonen.

I juni var 7,9 procent av alla ungdomar under 24 år arbetslösa i kommunen. Det är den lägsta siffran på många år och lägst i länet tillsammans med Mörbylånga kommun. I övrigt varierar ungdomsarbetslösheten stort mellan kommunerna. Hultsfred och Västervik ligger på 12,9 respektive 12,1 och Högsby ligger högst med 18,8 Snittet för länet är 10,0 och för riket 8,6.

Arbetslösheten fortsätter att minska även bland utrikesfödda. i juni låg den på 35 procent i Vimmerby kommun. Det är 3,9 procentenheter lägre än samma månad förra året. I antal rör det sig om ett 20-tal färre personer som är utan arbete.

Totalt ligger arbetslösheten stilla i kommunen. 6,8 procent i juni i år, jämfört med 6,7 procent för ett år sen.

63 personer fick arbete under juni. Över hälften av dem, 33 personer, är födda utomlands. Det är fem fler än under samma månad i fjol. Nio av de som fick arbete är under 24 år.

Arbetsförmedlingen fick in anmälan om 105 nya platser under månaden. Det är något färre än ett år tidigare.

Av de 513 kommuninvånare som ännu saknar jobb har 292 varit utan arbete i ett år eller mer. 36 av dem är under 24 år och 211 är utrikesfödda.

I Kalmar län varslades 56 anställda om uppsägning under juni. det är aningen fler än juni i fjol, men bara en tiondel av varslen under maj i år.