Totalt får de åtta fullmäktigepartierna 439 000 kronor att dela på i kommunalt partistöd. det fördelas med en fast del och en del per mandat. Sossarna som är största partiet fick 158 700 kronor i stöd 2017. 34 procent av de pengarna, 53 800 kronor, har avsatts i valfond. 28 procent, 44 100 har använts till lokala medlemsaktiviteter. partiet är också det enda parti i fullmäktige som redovisar kostnader för ungdomsverksamhet, 1 800, det är drygt en procent av stödet.

Centern har lagt 27 procent av stödet på 86 100 kronor till partiet regional- eller nationellt och 16 procent på utbildning och konferenser.

Moderaterna avsätter 55 procent av sitt partistöd till valfonden. näst största post, 31 procent går till partiet på regional- eller nationell nivå.

SD är det kommunala parti som lämnar över mest till partiorganisationen uppåt. 32 procent av partiets lokala partistöd, 10 700 kronor, har förts över dit.

KD ligger hälften av stödet till valfonden. det rör sig om 10 700 kronor. Liberalerna lägger också 10 000 dit. det är 74 procent av partiets totala stöd.

Vänsterpartiet har prioriterat lokala medlemsaktiviteter och använt 59 procent av stödet på 21 600 kronor till det.

Miljöpartiet redovisar 10 200 kronor som övriga kostnader. Det är 47 procent av partiets lokala partistöd. 38 procent av stödet har gått till utbildning och konferens.