Det står klart sedan ansökningstiden till tjänsten som Birgitha Sahlins efterträdare gått ut.

– Vi har totalt 19 sökande och sex av dem har nu valts ut till en första intervjuomgång, säger Carolina Leijonram, kommundirektör i Vimmerby kommun.

Birgitha Sahlin meddelade i början av sommaren att hon slutar för att bli pensionär till nästa sommar.

Kommunen har tillsammans med rekryteringsföretaget Unik resurs gått ut och sökt hennes efterträdare. 19 personer har sökt tjänsten. sex av dem är just nu utvalda till den fortsatta processen.

– Vi räknar med att det tar runt tre veckor för Unik att reducera de sex sökande till två eller tre som vi sen ska intervjua lokalt i Vimmerby, säger Carolina Leijonram.

När en ny chef kan vara klar för barn- och utbildningsförvaltningen, som ansvarar för förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen är ännu oklart.

– Det är mycket svårt att säga något om. Birgitha Sahlin går i pension sommaren 2019. Vi planerar att hon ska lämna över till den nya chefen och sedan finns till förfogande fram till hennes sista anställningsdag inträder.