En enig kommunstyrelse ställde sig på tisdagen bakom förslaget till nya justeringar av politiska arvoden för 2019. Förutom uppräkningen med 2,2 procent som grundar sig på riksdagsledamöternas grundarvode görs också några lokala justeringar. Det handlar om att arvodet för uppdraget som vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden räknas in i uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det gör att vi håller oss på samma kostnad totalt som den tidigare organisationen, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C), blivande kommunalråd.

Båda de uppdragen tas av Marie Nicholson (M) när den nya majoriteten tillträder 1 januari. Hon får ett arvode på 48 168 kronor i månaden.

Ola Gustafsson (KD) blir ordförande i de två nya utskotten inom kommunstyrelsen samt i det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB. Det ger honom sammanlagt 43 350 i månaden.

Nuvarande kommunalrådet Helen Nilsson (S) blir oppositionsråd med ett månadsarvode på 30 100 kronor, vilket är 50 procent av kommunalrådsarvodet.

Ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får 24 000 kronor vardera för de uppdragen som är på 40 procent.

För de politiker som inte har fasta arvoden höjs timarvodet så att ett sammanträde på sex timmar eller mer kan ge max 1 729 kronor.

Någon totalkostnad finns ännu inte efter som riksdagsuppdateringen är så färsk, enligt ekonomikontoret.