Så ska fyllan minska under skolavslutningen

200 tonåringar har nappat på Fabrikens erbjudande om nykter skolavslutningsresa till Liseberg. Kommunen avsätter personal på stan för att skapa lugn. Sista pusselbiten blir andra vuxna. ”Jag hoppas att vi kan hjälpas åt”, säger ungdomssamordnare Anja Persson.

10 juni 2019 20:40

Upplägget kring skolavslutningen ser annorlunda ut i år från kommunens sida. Källängsfestivalen slopas och den populära Lisebergsresan flyttas från valborg till fredag 14 juni för att testa ett nytt grepp för att minska alkoholkonsumtionen bland unga i samband med skolavslutningen.

– Vi har märkt ett ökat drickande på Källängsfestivalen och kan inte stå bakom ett arrangemang som förknippas med alkohol. Lisebergsresan är ett drogfritt alternativ vi kan erbjuda, säger Camilla Karlsson, fritidsledare på Fabriken, som är glad över att målet att fylla fyra bussar snabbt var nått.

Tvåhundra elever från högstadiet och upp till tvåan på gymnasiet är alltså pigga på ett helnyktert skolavslutningsfirande i Göteborg.

– Men vi har fler ungdomar än så i kommunen och därför kommer personal från båda högstadieskolorna och socialförvaltningen att nattvandra både torsdag och fredag, säger Anja Persson.

Att på förhand sia om effekterna är svårt.

– Det kan bli lugnare eftersom alla inte är kvar på hemmaplan och man inte har möjlighet att träffa alla. Det här är ett test, vi får se hur det blir.

Yvonne Carlsson, samordnare på Vimarskolan, säger att många föräldrar har ett annat förhållningssätt till alkohol än tidigare, något man bland annat ser i drogvaneundersökningar.

– Man pratar med sina barn på ett annat sätt och är mera restriktiv. Och det är bra. Barn vill ha regler, även om de inte alltid säger att de vill ha det.

Däremot ökar drickandet på gymnasiet, enligt drogvaneundersökningen.

– Konsumtionen ökar och vi ser att den del föräldrar gärna släpper taget när barnen blivit äldre. Det vore bra om man höll kvar det man byggt upp under högstadiet. Även om man har barn som nästan är vuxna är de ändå barn som man har ansvar för, säger Anja Persson.

Är det mycket narkotika i omlopp just nu?

– De få siffror vi har tillgång till visar inte att det är högre andel som provar narkotika, men att de som provat gör det igen och i större omfattning. Vi kan heller inte säga något om tillgången på narkotika lokalt, men på nätet finns det ständig tillgång.

Ett tiotal kommer att nattvandra under torsdagen, under fredagen något färre.

– Källängen har varit en samlingspunkt, så det blir förstås ett större område att täcka, och vi vet inte var alla kommer att hålla till, säger Thomas Svensson, fritidsledare på Astrid Lindgrens skola.

Erfarenheten är att fler vuxna på stan bidrar till ökad trygghet och minskat drickande och man hoppas nu att många föräldrar och andra kan hjälpa till med en extra promenad.

– Ta den långa vägen hem, säger Sofia Eek, kurator på Astrid Lindgrens skola.

– Kommunen och skolan sätter till resurser, bäst resultat når vi om alla hjälps åt och gör vad man kan, säger Anja Persson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström

Ämnen du kan följa