Det är redan dags för fullmäktige i Vimmerby igen. Totalt är det 14 punkter på dagordningen.

Inledningsvis handlar det om information och redovisningar där kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden ska rapportera om läget i verksamheterna till fullmäktige.

Revisorerna redogör för granskningen av kommunens arbete med barn och ungas psykiska hälsa.

De frågor som ska upp för beslut är blott tre stycken. Det handlar om en detaljplan för ett nytt mindre villakvarter med sex nya villatomter vid Sandstensgatan i norra delen av stan. Boende i området har motsatt sig exploateringen som man menar gör boendemiljön sämre och trängre och att väsentlig naturmark tas bort. Kommunstyrelsen har trots det enigt föreslagit att planen ska antas. Det talar för att beslutet blir detsamma även i fullmäktige.

Utöver det ska fullmäktige besluta om Sverigedemokraternas motion om krav på minikunskaper i svenska för alla som anställs i kommunens omsorg. Även här föreslår kommunstyrelsen avslag med stöd av socialnämndens yttrande: ”Nämnden skulle inte klara sin personalförsörjning och utföra äldreomsorg utan att ta tillvara på de nyanlända som finns i vår kommun. Verksamheten har allt fler medarbetare med annat modersmål än svenska och oftast fungerar det mycket väl.” skriver nämnden i sitt yttrande.

Även om det bara är SD som är för språkkravet, lär det bli debatt innan beslut. Vi är förstås på plats och liverapporterar från hela sammanträdet som börjar klockan 18 på måndag.