– Vi vill förmedla den här fastighetsaffären, både mellan Vimarhem och företaget och mellan tandläkarkliniken och företaget och vi har tagit kontakter för det, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Storebrolyan AB som etablerats sig i Storebro har visat intresse för den centrala tomten i Uven i Vimmerby som till största delen ägs av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem. En mindre del ägs av tandläkarkliniken som också har sin verksamhet i den fastigheten. Nu hoppas kommunen att både Vimarhem och tandläkarkliniken är beredda att sälja tomterna till Storebrolyan.

– Det känns som att det finns förståelse för det här, säger Tomas Peterson (M).

– Vi hoppas at det kan tas beslut efter sommaren, säger Helen Nilsson.

Storebrolyans planer är att bygga ett 30-tal bostadsrättslägenheter i tvåvåningshus. Enligt kommunalråden rör det sig främst om tvåor och treor.

– Närmast ska vi låta göra en värdering av marken. Vi kommer också att villkora affären med att även tandläkarfastigheten ingår för att få ett homogent område samt att det byggs bostäder på fastigheten, säger Tomas Peterson.

I dagsläget är Storebrolyan enda intressent på tomten.

– Det har funnits andra tidigare, men nu är det bara en.

Centern deltog inte i beslutet att gå vidare med förmedlingen av tomten.

– Ska man ändra till fler våningar än två, fördröjer det projektet ett år. Det har vi inte tid till, säger Helen Nilsson.