Krönsmon är nästa industriområde på tur att exploateras efter Östra Ceos. Totalt består området av 200 000 kvadratmeter mark. I somras sattes skyltar upp för att marknadsföra Krönsmon men än så länge har det inte haft någon effekt. Intresset är fortfarande svalt.

– Än så länge finns inga konkreta intressenter, det har funnits någon enstaka som visat intresse. Men vi hoppas att det ska lossna när det finns ordentliga vägar in till området, säger Bo Palmér, projektledare på näringslivsenheten.

Vad är status i dag när det gäller bygge av väg till Krönsmon?

– Det är på gång och tanken är att det ska börja byggas en väg in till området under hösten.

När kan den vara klar?

– Jag tror den blir klar under första halvåret nästa år.

På Östra Ceos finns fortfarande en mindre markbit kvar på cirka 5 000 kvadratmeter. Här finns enligt Bo Palmér en stark intressent.

– Det jag kan säga om det är att det inte är någon lokal intressent. Jag tror att den sista markbiten kommer försvinna inom en snar framtid.