I mitten av december bjöd Vimmerby kommun in företag att ansöka om en plats på Sommartorget i Vimmerby för säsongen 2019.

”Är du företagare och vill ha en uteservering på Sommartorget kan du nu ansöka om en plats. En inkommen ansökan handläggs och platser kommer att fördelas för att så många som möjligt ska få plats. Observera att tidigare års placering på Sommartorget inte ger företräde till en placering inför 2019”, skrev man bland annat.

Nu på måndag, 14 januari, är sista ansökningsdag och med bara några få dagar dit visar det sig att intresset bland näringsidkarna har varit dåligt.

– Det har inte alls varit så givande som vi hade trott. Det finns fortfarande flera platser kvar och vi hoppas att det ska komma in fler ansökningar de sista dagarna, säger trafikingenjör Maria Åkerö på gatukontoret, och bekräftar att det kan bli aktuellt att förlänga ansökningstiden.

Vilka företag som har anmält sitt intresse för att medverka på Sommartorget är ännu inte officiellt.

– Däremot är det inte är några nya företag, jämfört med tidigare år, som har ansökt. Vi vet inte vad orsaken till det svaga intresset är. Det får vi analysera efter vi har satt oss med ansökningarna i nästa vecka.

Från början vände sig inbjudan alltså till företag som vill ha ”uteservering” på Sommartorget. Men nu tänker man vidare från kommunens sida.

– Vi vill inte begränsa oss eller stänga dörren för någon. Ingen ska dra sig för att ansöka, säger Maria Åkerö.