Efter att sjuksköterskorna på behandlingsenheten på Västerviks sjukhus sagt upp sig tvingas landstinget till en tillfällig stängning av mottagningen, där patienter från bland annat Vimmerby åker för att få sin cancerbehandling.

Något som Bröstcancergruppen i Vimmerby reagerat skarpt på och i en skrivelse till landstinget skriver man att en ny öppning av enheten måste prioriteras, ”men om det inte finns någon onkolog att hitta behöver andra lösningar hittas”.

Sissi Lindström Andersson är en av medlemmarna. Hon säger att även om hon själv inte är drabbad i dag känner hon med alla som just nu går på behandling.

Artikelbild

| Snart stänger behandlingsenheten. Men den ska öppnas igen så snart man rekryterat personal, betonar regionrådet Anders Henriksson (S).

– Jag kan inte prata annat än i vi-form. Vi som har cancer är sjuka, sköra, ledsna och infektionskänsliga. Det är jätteallvarligt att inte politiker och sjukhusledning kunnat lösa det här innan den framtvingade stängningen står inför dörren. Vi kan inte bara vara tysta.

I skrivelsen pekar Bröstcancergruppen på alternativa lösningar, som att koppla behandlingsenheten med IVA, ”som alltid är bemannad med väldig kompetenta läkare angående akutsjukvård. Att bli konsulterad angående allvarliga händelser i samband med cellgiftbehandling kan inte vara en alltför stor utmaning för dessa duktiga läkare även om en anställning av en onkolog måste prioriteras högst. Det behövs i alla fall en läkare som kan ta ansvar när komplikationen uppstår, som inte är så sällan.”

Om det inte går att undvika en tillfällig stängning kräver man att landstinget ordnar transport från dörr till dörr för de berörda patienterna.

– Jag kan verkligen känna känslan hos alla de är rädda för att behöva sitta och åka tåg 14 mil gånger två. Det handlar om svårt sjuka människor, det är helt oacceptabelt. Idag när man ska ta prover inför behandling behöver man inte ens sitta i väntrummet, där skyddas man för den infektionsrisken. Då ska man inte behöva åka tåg eller buss. Transport är det minsta landstinget kan ordna och det måste ske innan stängningen är ett faktum, säger Sissi Lindström Andersson.

Artikelbild

Det här är något som sjukvårdsförvaltningen redan fått i uppdrag att se över, säger regionråd Anders Henriksson (S).

– Förvaltningen ska se över hur transporterna kan underlättas genom smidiga lösningar under den tillfälliga stängningstiden. Det är för att patienterna ska slippa åka de här långa sträckorna vi haft verksamhet i Västervik, det har alltid funnits en vilja att ha verksamheten kvar och det kommer vi fortsätta att ha.

Artikelbild

Anders Henriksson poängterar att stängningen är just tillfällig och att det inte handlar om nedläggning.

– Det handlar inte om att spara pengar, stängningen sker på grund av att det varit svårt att bemanna. Pengarna finns där, nu handlar det om att rekrytera personal och hitta en stabil verksamhet över tiden. Kliniken annonserar efter fem sjuksköterskor och en läkare. Ingen behöver vara orolig för att frågan inte skulle vara prioriterad, alla gör precis allt för stängningen ska bli så kortvarig som möjligt.

Artikelbild
Bröstcancergruppen i Vimmerby ställer i skrivelsen frågan varför sjuksköterskor sagt upp sig. Om det varit svårt att behålla personalen i Västervik – vad görs för att situationen inte ska upprepas?

– En del handlar om att det tidigare inte funnits verksamhetschef på plats. Det är en åtgärd som klinikledningen tittar på och jag tror det kan vara en pusselbit i att skapa stabilitet i verksamheten.