Tätare tömningar är inte aktuellt

”Det Ebbe gör på sina skräponader är superbra”, säger Magnus Sandström, regionchef på FTI. Men tätare städning och tömning på återvinningscentralen i Södra Vi är inte aktuellt.

4 april 2019 20:30

Fyraårige Ebbe och hans mamma Lina hittar massor av skräp på sina skräponader. Ett säkert skräpplockarställe är kring återvinningsstationen i Södra Vi, men här är problemet med överfulla behållare inte större än någon annan stans, enligt de rapporter FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, fått in från sina entreprenörer.

I Södra Vi städas området varje torsdag, containrar för papper och plast töms två gånger i veckan.

När det ligger bråte utanför behållarna behöver det inte betyda att behållarna är överfulla, förklarar regionchef Magnus Sandström.

– Generellt är det inte fullproppat i Södra Vi. Sedan årsskiftet har behållaren för plast tömts 29 gånger – tre gånger har fyllnadsgraden varit 100 procent. När det gäller papper är det ungefär detsamma, två gånger har det varit fullt sedan årsskiftet. För papper ligger fyllnadsgraden mellan 20 och 80 procent, nivån på plast är ofta 50 procent och lägre. Vi vill ligga någonstans kring 80 procent, det är bäst miljömässigt.

Men varför ligger det då skräp utanför containrarna?

– En förklaring är att folk matar på i frontintaget och inte går runt och använder inkasten på baksidan av behållaren. Det kan vara så att man mosar in en stor kartong i fronten och att nästa person som kommer dit får uppfattningen att det är fullt. Om en börjar sätta ifrån sig plast och kartong utanför behållarna fortsätter det, menar han.

Magnus Sandström säger att det inte kommit in många klagomål och anmälningar från Södra Vi.

– Rentav lite. Senaste tolv månaderna har vi haft sex ärenden, varav tre gäller städning av grovsopor, ett gäller snöröjning och ett överfull glasbehållare.

Det är FTI som ansvarar för hela området kring återvinningsstationerna, även skräp som kan härröras därifrån.

– Är det någon man ska vända sig till med synpunkter är det till oss. Inte till kommunen. Vi välkomnar den här informationen från allmänheten, vi har kommit långt med vårt uppdrag men har en bit kvar.

Varför tror du att klagomålen är så få?

– Jag tror många ändå blivit luttrade. Det har blivit successivt bättre. Jag kan ärligt säga att för ett antal år sedan hade vi problem med överfulla behållare och det kunde ligga en kubikmeter med pappersförpackningar utanför. Idag orkar man inte bry sig och ringa oss om det ligger några mjölkpaket. I kommuner som Vimmerby minskar dessutom belastningen när hushållen sorterar i och med fyrfackssystemet.

Vad gäller önskemål om fler sopkärl på andra strategiska platser i Södra Vi är det kommunens ansvar. Gatuchef Anderas Horste utesluter inte fler sopkärl där nedskräpningen är stor.

– Vi tittar alltid på möjligheter till förbättring, vi får undersöka saken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström