De är Roland Hagelin och Per-Olof Strömdahl och ingår nu i den exklusiva skaran med totalt sex hedersmedlemmar.

– De har 50 års medlemskap och är fortfarande aktiva med arbete för sporten, säger Sten Karlsson, som satt mötesordförande vid mötet.

Där konstaterades att föreningen gör plus på nära 33 000 kronor. Även sportsligt har föreningen nått målen.

– VH tog sig till tredje kvalet, det är bra och det ekonomiska beror mycket på de duktiga supportarnas engagemang, säger Sten Karlsson.

Ett 30-tal av klubbens cirka 600 medlemmar deltog i mötet.

Där delades ut förtjänstnålar till Lars Carlsson och Bertil Arvidsson.

Mötet hedrade också Claes Rundberg som nyligen gick bort med en tyst minut.

Fredrik Wester lämnar styrelsen. Det gör även Daniel Stolt, han sitter dock kvar som adjungerande klubb- och sportchef. Nya är Peter Gustafsson och Camilla Freedeke.

Övriga i styrelsen är: Marcus Samuelsson, ordförande, Anders Kostenius, vice ordförande, Bo Norbro, kassör, Mia Hultström, Jonas Levin, Krister Ström, Anita Westerback och Maria Wester.