Vänstern tycker att majoritetens förslag gör för liten skillnad mot i dag.

– Det är främst en titel som tas bort, plus 20 procent tjänstgöring. Före 2014 var samma uppdrag 25 procent, säger gruppledaren Lars Johansson (V).

I vänsterns förslag blir uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen på 50 procent. Partiet tycker att ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden också ska ha 50 procent på sina uppdrag.

Partiet vill i grunden ersätta det nuvarande riksdagsarvodet med ett prisbasbelopp som är ungefär 20 000 kronor lägre och att ingen politiker ska ha mer än 29 000 efter skatt.

Nu lägger vänstern i Vimmerby ett lokalt kompromissförslag att arvodet för en politiker med heltidsuppdrag i Vimmerby ska vara 80 procent av riksdagsarvodet, cirka 52 000 kronor.

Totalt innebär vänsterns förslag en lägre kostnad med 750 000 kronor.

– Det vill vi hellre satsa på bland annat en bygdepeng till landsbygden och microstöd till de allra minsta och nystartade företagen i kommunen.

På måndag beslutar fullmäktige om politikernas arvoden.