Under sommaren är det många lediga 16-18-åringar som får sin första kontakt med arbetslivet via kommunens ferieplatser. Första treveckorsperioden startar redan på måndag.

Problem att hitta arbetsplatser inom förvaltningar och föreningar har det inte varit för personalen på Fabriken, som tar hand om ansökningar och matchar ungdomar med jobb.

– Tvärtom. Det finns arbetsplatser i ytterområden vi fått säga nej till, eftersom det inte är helt enkelt att lösa det när ungdomarna inte har körkort och det kanske är brist på busslinjer, säger Camilla Karlsson.

Bland platserna finns feriejobb hos idrottsföreningar runt om i kommunen, på fritids i Frödinge, för Tuna intresseförening eller hjälpa Gullringens simhall att driva simskola. Andra jobbar på biblioteket, under Bullerby Cup eller ger guldkant inom omsorgen.

– Förra året blev det väldigt lyckat med ferieplaceringarna på Vimarhaga och Borghaga, så där erbjuds 30 platser i år.

Utöver de 150 ferieplatser kommunen budgeterat för ger extra statliga medel på 163 000 kronor ytterligare 24 platser.

– Totalt är det 185 ansökningar som kommit in, några av dem från andra kommuner och några har kommit in efter ansökningstiden gått ut. Man kan ha sökt privat sommarjobb, men fått nej. I dagsläget är det 133 som tackat ja och elva som erbjudits jobb som varken sagt ja eller nej. De kommer att kontaktas, så att platserna kan gå till andra som står på tur.

Att en hel del ungdomar som erbjuds jobb tackar nej går också in på pluskontot:

– De har fått annat jobb, och vi är jätteglada att ungdomarna är framåt och fixar jobb själva. Vimmerby är ju en kommun där det finns mycket arbetstillfällen för ungdomar, så det är inte många som går utan jobb.