Varje år tar omkring 1 500 svenskar sitt liv, nästan sex gånger fler än som dör i trafiken. Och precis som det finns en nollvision i trafiken jobbar den ideella organisationen Suicide Zero med en vision om ett samhälle utan självmord. Organisationen håller utbildningar där man går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk hälsa kan uppstå och vad man gör för att stötta någon som mår dåligt.

I morgon torsdag är det dags personal inom socialtjänsten, äldreomsorg och funktionshinder, individ- och familjeomsorgen, räddningstjänsten, polisen och elevhälsovården att bänka sig.

– Det är en öronmärkt föreläsning för 130 medarbetare som kommer i kontakt med människors mående och fokus ligger på suicid, varningssignaler och hur självmord kan förhindras, säger Martin Ek, verksamhetsutvecklare på individ- och familjeomsorgen och ansvarig för Vimmerby kommuns arbete med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, som spänner över allt från sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade sjukdomar till allvarligare psykiska problem och självmord.

– När det handlar om stress, nedstämdhet eller det vi lite slarvigt kallar ”gå in i väggen” har acceptansen ökat, det är ”pratbart” på jobbet eller i föreningen. Men för gemene man är självmord fortfarande tabubelagt och svårare att prata om, även om vi blivit bättre. Där behöver vi breda utbildningssatsningar.

Martin Ek säger att föreläsningens fokus är att våga ta varningssignaler på allvar och därmed förhindra.

– Ofta kan vi ha en magkänsla, men den stannar gärna hos oss själva. Man måste våga sätta ord på känslan och ställa frågan ”hur har du det?” istället för att backa.

Varför vågar vi inte fråga?

– Jag tror att man är rädd för svaret, man vet inte vad man ska göra med det. Men om vi får redskap för att hantera svaret blir vi också bättre på att fånga upp problemet.

Föreläsningen med Suicide Zero tar upp olika teman.

– Det handlar om den stora riskgruppen män över 45, som står för en stor del av självmorden i Sverige, om ungas psykiska mående och om psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Kommunens satsning för att öka de anställdas kunskap kring psykisk ohälsa fortsätter med utbildningsprogrammet MHFA (Mental Health First Aid).

– Det här är absolut ett viktigt arbete och det kommer att pågå under flera år. Fyra medarbetare har utbildats till instruktörer i första hjälpen i psykisk ohälsa. Vi har ganska bra koll på framstupa sidoläge och mun-mot-mun, men när vi träffar på någon som är i ett förvirringstillstånd eller subtilt uttrycker att de kanske inte vill leva längre tar vi ett steg tillbaka, för det tycker vi är olustigt.