Det framgår av en sammanställning Vimmerby Tidning gjort av bygglov som miljö- och byggnadsförvaltningen i Vimmerby och Hultsfred hanterat de senaste åren och hur många detaljplaner som gått på remiss till länsstyrelsen.

– Vi har haft ett 20-tal detaljplaner på remiss från Vimmerby i år. Det är avsevärt fler än det brukar vara. Det är också bra kvalité på planerna, så de har gått snabbt att hantera, säger Eva Brynolf, avdelningschef på länsstyrelsen i Kalmar.

– Mängden beror mycket på förtätningen i stan där vi tagit fram "lucktomter", säger stadsarkitekten Sara Dolk som också nämner nya detaljplaner för Krönsmon och Saxberget, där mark ändrats från industri till handel- och kontorsändamål.

Artikelbild

| Stadsarkitekten Sara Dolk ser "lucktomterna" som en stor förklaring till att Vimmerby har flest nya detaljplaner i Kalmar län under 2018.

Antalet ansökningar om bygglov för bostäder har tredubblats i kommunen under 2018 jämfört med 2017. Då hade miljö- och byggnadsnämnden ett tiotal ärenden för en- och två familjshus och två bygglov om flerfamiljshus, samt ett gruppboende med sex lägenheter. Det innebär totalt ett 25-tal bostäder under 2017.

I år rör det sig om ett 30-tal ansökningar om bygglov för en- och tvåfamiljshus. Tre ansökningar avser flerfamiljshus med totalt ett 45-tal lägenheter plus sex gruppbostäder, bland annat Pistolsmeden där Vimarhem ska byggan. Det innebär att ett 70-tal nya bostäder är på gång i kommunen.

Nästa år släpps tomter i Nosshult och fler "lucktomter" och trygghetsboendet och lägenheterna på "Sibyllatomten" är tänkt att dra igång så snart detaljplanen är i hamn. Så Vimmerby bygger - nästa år också.