Det framgår av ett beslut om föreläggande som inspektionen riktar mot Vimmerby gymnasium. Utöver kritiken om brister i kontrollen av vad unga under 20 år som inte fullgjort någon gymnasieutbildning sysselsätter sig med, pekar Skolinspektionen också på att det saknas ett resursfördelningssystem på gymnasiet samt att det systematiska kvalitetsarbetet inte löper linan ut.

– I det fallet finns en tydlig plan för kvalitetsarbetet på skolan och alla kvalitetsresultat kommuniceras mellan lärare, rektorer och även till förvaltningen. Det inspektionen slår ner på är informationen till den sista länken i kedjan, den politiska nämnden, inte fungerat som det ska, säger Anders Eriksson chef för gymnasieskolan i Vimmerby.

I ett beslut från förra veckan förelägger skolinspektionen Vimmerby kommun att senast i november redovisa hur de påpekade bristerna ska åtgärdas.

Artikelbild

| Anders Eriksson är chef för gymnasiet.

– Vi ska givetvis se till att även nämnden ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, säger Anders Eriksson.

Han bemöter även påpekandet om att det saknas ett resursfördelningssystem på gymnasiet.

– Gymnasiet är anslagsfinansierat och får en ram med ett visst antal pengar till lärartjänster och allt annat. Pengarna fördelas sen solidariskt mellan varje rektorsområde. Det tas också hänsyn till behov på gruppnivå, men inte ner på individnivå. Så det är det inspektionen pekar på, att det inte finns ett matematiskt system på den nivån, säger han.

Skolinspektionen pekar också på att kommunen inte klarar skollagens krav om att fortlöpande hålla sig informerad om hur ungdomar under 20 som gått ut grundskolan, men inte fullföljt någon gymnasieutbildning sysselsätter sig. Kommunen är skyldig att ha koll på det för att kunna sätta in lämpliga aktiviteter för ungdomarna.

Hur många det rör sig om är oklart. Enligt uppgifter i inspektionens beslut kan det vara så många som ett 100-tal sen januari förra året.

Anders Eriksson är mycket tveksam till den omfattningen.

– Totalt ligger det runt 100. Men räknar vi bort de som är inskrivna på gymnasiets introduktionsprogram, de som studerar på folkhögskola och de som vi vet fått jobb rör det sig om ett tiotal som kommunen har kvar att följa upp, säger Anders Eriksson.

Han konstaterar att de rena avhoppen från gymnasiet också är få.

– Tar vi bort de som inser att de valt fel utbildning eller inriktning och byter ligger vi på en handfull avhopp de två senaste läsåren, det är ganska få.