Bergh vill ha kommunal cykelstrategi

"Vi behöver cykla mer, det är bra för hälsan. Men på många ställen är det rent livsfarligt att cykla."

Virserum 8 november 2019 14:00

Fullmäktigeledamoten Monica Bergh (KD) vill att kommunen tar ett helhetsgrepp över cykelvägar i kommunen. I en motion föreslår hon att kommunen upprättar en cykelplan för hela kommunen.

–  Inne i tätorterna går det ganska bra att cykla, bortsett från genomfarten i Virserum med alla långtradare som dundrar fram. Där undviker jag att cykla. Men annars finns det gott om cykelbanor.

Med sin motion vill hon att kommunen ser över möjligheterna till cykelvägar mellan tätorterna för att stimulera kommuninvånarna att ta hojen till jobbet. 

– Det är bra för hälsan, säger Monica Bergh.

Att utveckla cykelvägarna skulle också betyda mycket för turismen, anser Bergh. Det skulle göra kommunen mer attraktiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa