Höga energipriserna knäckte fastighetsbolaget

De höga elpriserna knäckte fastighetsbolaget. Och när sedan elbolaget krävde in en deposition för kommande leveranser var måttet rågat.

Handelsbanken Virserum

Handelsbanken Virserum

Foto: Charlotte Madestam

Virserum2023-03-09 09:52

– Då såg vi ingen annan utväg än att begära bolaget i konkurs, säger styrelseordförande Olaf Lindström, i fastighetsbolaget Fabor AB. Vi ser inga tecken på att det skulle vända inom en överskådlig tid. Så vi inser att det inte kommer att fungera, och då tyckte vid det var ärligare att avveckla bolaget.

Han betonar dock att inga hyresgäster kommer att drabbas. Bolaget kommer att drivas vidare av konkursförvaltaren tills vidare. På lite sikt kommer förvaltaren att sälja de båda fastigheterna i konkursboet.

– Så hyresgästerna kommer inte att märka speciellt mycket av det, säger Olaf Lindström.

Fastighetsbolaget Fabor AB har två fastigheter i Virserum. En på Esplanaden och så gamla Handelsbankens kontor mitt i samhället. Totalt handlar det om fem lägenheter och tre affärslokaler.

– Vi har informerat alla hyresgäster om situationen och vad som kommer att hända nu, säger Olaf Lindström. 

Konkursen för fastighetsbolaget inleddes 8 mars.

En konkurs innebär för ett aktiebolag att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. 

Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. 

Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!