Här ska det bli nytt naturreservat

Ett parkområde med anor från 1800-talet. Så beksrivs Hedners park i Asby som Ydre kommun nu vill göra till naturreservat.

Hedners park i Asby, Ydre kommun, ska bli naturreservat, är tanken. Bidrag för detta har sökts från Naturvårdsverket. (Arkivbild)

Hedners park i Asby, Ydre kommun, ska bli naturreservat, är tanken. Bidrag för detta har sökts från Naturvårdsverket. (Arkivbild)

Foto: Fredrik Ericsson

Ydre kommun2023-05-24 14:30

På kommunstyrelsens senaste möte i Ydre beslutades att man skulle söka ett bidrag från Naturvårdsverket för att bilda ett naturreservat på området. Det innebär att kommunen i så fall åtar sig att bevara miljön så som den är i dagsläget.

Åke Bruhn är kommunekolog i Ydre.

Vad är det för värden ni vill skydda genom att göra området till naturreservat?

– Det är lite kombination av naturvärden och kulturvärden, i och med att parken anlades i mitten av 1800-talet, säger Åke Bruhn.

Vad gäller naturen så handlar det exempelvis om att det finns flera gamla och grova träd av olika slag i parken. Även stranden med fåglar, insekter och groddjur är värdefull, säger han.

Är det en unik miljö?

– Nej, det ska man väl inte riktigt säga, säger Bruhn.

– Det är inget unikt var för sig, men just att det är lite blandat, och närheten till samhället.

Varför behöver det bli ett naturreservat då?

– Dels gör man det för att säkra framtiden för området, och sen så gör vi det ju lite för att få loss lite pengar till skötsel av det helt enkelt.

Kommunen kan få runt 300 000 kronor i bidrag, uppskattar Bruhn. Samtidigt räknar man med att skötseln av parken kommer att kosta 50 000 kronor årligen. Kommunstyrelsen ordförande Elisabet Hagström (C) tycker att det är värt det.

– Vi resonerade på det viset att den här parken har ett sånt naturvärde, att den var viktig för kommunens invånare.

Kommunekolog Bruhn tror att naturreservatet kan utlysas redan till hösten. Slutgiltigt beslut tas av fullmäktige.

Karta: Hedners Park
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!