Flera brister i Ydres äldrevård – kan få vite av IVO

IVO har granskat särskilda boenden (Säbo) i Ydre och funnit flera brister. Nu ska kommunen presentera hur dessa ska åtgärdas.

Camilla Tjäder är socialchef på Ydre kommun. Hon ansvarar för att ta fram den åtgärdsplan som ska svara på hur bristerna som IVO påpekat ska åtgärdas. Själva planen måste skickas in senast den 15 februari. Någon exakt termin för när åtgärderna ska ha genomförts nämns inte i IVO-rapporten.

Camilla Tjäder är socialchef på Ydre kommun. Hon ansvarar för att ta fram den åtgärdsplan som ska svara på hur bristerna som IVO påpekat ska åtgärdas. Själva planen måste skickas in senast den 15 februari. Någon exakt termin för när åtgärderna ska ha genomförts nämns inte i IVO-rapporten.

Foto: TT/Ydre kommun

Ydre2023-01-23 11:53

Personer som inte kan tillräckligt bra svenska gör medicinska bedömningar.

Dokumentation saknas.

Läkemedel hanteras patientosäkert.

Det är några av bristerna som framkommer av IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) granskning. Om kommunen inte rättar till bristerna kan den straffas med vite av IVO.

Camilla Tjäder är socialchef i Ydre.

– Jag ser naturligtvis allvarligt på kritiken och det är ju så att det mesta utav kritiken är ju sånt som vi känner till och som vi själva har insikt i att vi behöver jobba med.

Varför har de här olika bristerna uppkommit?

– Vi har inte haft tillräckligt mycket personal, så vi har helt enkelt fått prioritera arbetsuppgifterna för dem som varit i tjänst till att mer vara riktade till det allra viktigaste, säger Tjäder.

Även pandemin har bromsat utvecklingsarbetet, menar hon.

undefined
Camilla Tjäder är socialchef på Ydre kommun. Hon ansvarar för att ta fram den åtgärdsplan som ska svara på hur bristerna som IVO påpekat ska åtgärdas. Själva planen måste skickas in senast den 15 februari. Någon exakt termin för när åtgärderna ska ha genomförts nämns inte i IVO-rapporten.

IVO:s rapport består av olika avsnitt där bristerna beskrivs i detalj.

I avsnittet om kompetens och språkkunskaper står det att "bristerna i svenska språket utgör en patientsäkerhetsrisk". Socialchefen säger att språkförmågan bedöms, men inte alltid korrekt.

– Vi försöker se om vi, så att säga, lite mer kan formalisera det här med språktest, säger hon, och tillägger att det även är viktigt att erbjuda medarbetare stöd för att lära sig bättre svenska.

I ett annat avsnitt står att de som delegeras att ge läkemedel inte får rätt förutsättning för detta. Felmedicinering ska ha förekommit. Enligt socialchefen har detta redan börjat åtgärdas.

– Det är ju en utbildningsinsats som genomförs för varje omvårdnadspersonal som ska få det här uppdraget.

Insatsen innefattar ett prov som den anställda måste klara för att få bli delegerad till.

undefined
"Bristerna innebär att den personal som är närmast patienten inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras", står det i rapporten.

Arbetet med patienter i livets slutskede är ytterligare ett avsnitt, och handlar om att läkare och patient ska samtala om hur den sista tiden i livet ska bli. IVO har inte kunnat se att de genomförts. Tjäder menar att samtalen har genomförts, men inte dokumenterats.

Är det realistiskt att ni kommer att lyckas åtgärda varje enskild brist?

– Det finns ju inte nånting annat än att vi behöver åtgärda det här. Sen kan det ju ta olika lång tid.

Vad talar för att ni ska lyckas nu, när ni inte lyckats tidigare?

– Kommunen har utökat på HR-sidan med en HR-person som ska jobba med kompetensförsörjningen.

Hon fortsätter:

– Men man får aldrig sluta att jobba.

Senast den 15 februari ska en åtgärdsplan skickas till IVO som svar på kritiken.

"Bristerna innebär att den personal som är närmast patienten inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd 
förändras", står det i rapporten.
"Bristerna innebär att den personal som är närmast patienten inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras", står det i rapporten.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!