Yrkar på maxstraff i Falcon Funds-härvan

Åklagaren yrkar på långa fängelsestraff för de tre huvudmisstänkta i Falcon Funds-härvan.

Det var ett synnerligen välplanerat och systematiskt angrepp på det svenska pensionssystemet, säger Jerker Asplund, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

17 februari 2020 17:05

22 000 pensionssparare misstänks ha drabbats i härvan och skadan beräknas till motsvarande ungefär 230 miljoner kronor.

Aldrig tidigare i svensk dokumenterad rättshistoria har så få stulit så mycket av så många, på så kort tid, sade Jerker Asplund i slutpläderingen i Stockholms tingsrätt.

Att skadan är synnerligen kännbar för målsägaren, Pensionsmyndigheten, är något som bör beaktas vid bedömningen av målet, anser han.

Tre huvudmisstänkta – en 63-årig amerikan bosatt i Stockholm, en 42-årig svensk utvandrad till Malta och en svensk 57-årig kapitalförvaltare – bör enligt åklagaren dömas till maxstraff för grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grovt mutbrott.

Alla tre tilltalades brottslighet har högsta och samma straffvärde, sade Jerker Asplund i slutpläderingen.

Åtta års fängelse

Maxstraffet är åtta års fängelse, vilket i det här fallet blir fängelse i sju år och nio månader eftersom åklagaren också yrkar näringsförbud för alla tre, samt utvisning för amerikanen.

Skälet till det att jag yrkar maxstraffet är att det handlar om en systematiskt iscensatt, sinnrik brottplan, och att det handlar om väldigt höga belopp, säger Jerker Asplund till TT efter pläderingen.

Åklagaren yrkar också att 42-åringen och 63-åringen, som misstänks ha varit hjärnorna bakom planen, solidariskt ska bli skadeståndsskyldiga för de 230 miljoner kronor som pensionsspararna beräknas ha gått miste om.

Olika roller

Under slutpläderingen i tingsrätten framhöll åklagaren att de tre huvudmisstänkta haft olika roller som dock varit beroende av varandra för att få ihop brottsplanen.

Enligt åklagarens beskrivning har de tre samverkat för att köpa in dåliga värdepapper till pensionsfonden Optimus High Yield som var valbar inom det svenska premiepensionssystemet i ett avancerat upplägg. Köpen, som skedde under 2012–2013, gjorde de brottsmisstänkta rika på pensionsspararnas bekostnad.

För att möjliggöra affärerna flyttades också pensionsmedel om två miljarder kronor från en annan fond inom systemet genom ändring av pensionssparares fondval. De åtalade kom enligt åklagarna över personuppgifter genom köpet av ett kundregister.

En fjärde åtalad, närstående till kapitalförvaltaren, riskerar två och ett halvt års fängelse, för grovt penningtvättsbrott för att ha befattat sig med en misstänkt muta till kapitalförvaltaren.

Fakta: Falcon Funds och premiepensionen

I februari 2016 stoppade Pensionsmyndigheten insättningar i det Maltabaserade bolaget Falcon Funds fonder. Bolaget misstänks ha tömt premiepensionsfonder på stora summor genom ett upplägg i Temple Asset Management, som Falcon Funds delegerat skötseln av fonderna till.

Pensionsmyndigheterna stoppade insättningarna i fonderna, efter misstankar om att tusentals pensionssparares bank-id kapats för att göra otillåtna fondbyten inom premiepensionssystemet. I juni samma år sade myndigheten upp avtalet med fondbolaget.

Utredningen som rör Falcon Funds är uppdelad i två delar, varav den första nu avhandlas i Stockholms tingsrätt.

Fyra personer är åtalade för grov ekonomisk brottslighet som rör brott i Sverige under 2012–2013. En 63-årig amerikan och en 42-årig svensk man har enligt åklagarna mutat en svensk fondförvaltare med 4,5 miljoner kronor för att han skulle köpa onoterade värdepapper från amerikanens bolag till ett överpris. Utöver de tre huvudmisstänkta har det väckts åtal mot en 65-årig svensk man som är närstående till fondförvaltaren. Han misstänks för grovt penningtvättsbrott, för sin befattning med mutan.

Cirka 22 000 sparare hade pengar i Falcon Funds fonder när Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med bolaget. Myndigheten har tidigare uppskattat att mellan 700 miljoner och 800 miljoner kronor saknas i härvan.

Ekobrottsmyndigheten avser väcka åtal i den andra delen, som rör Falcon Funds verksamhet på Malta, senare i vår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT, Henning Eklund/TT