Så kan vi jobba inkluderande

11 september 2018 04:00

Om du skulle vara homo-, bi- eller transsexuell, hur enkelt skulle det vara för dig att berätta om det för dina kollegor och din chef? Om svaret visar sig vara att det inte skulle vara så självklart bör frågan tas upp på din arbetsplats.

I förra veckan hölls pridefestivalen i Kalmar. En festival som syftar till att lyfta de problem som hbtq-personer kan uppleva, synliggöra gruppen och öka förståelsen och acceptansen i samhället.

Inom Unionen arbetar vi alla veckor om året för trygga och inkluderande arbetsplatser. Det är för oss en arbetsmiljöfråga som måste tas på största allvar. Alla människor ska kunna känna sig trygga och att de har möjligheten att vara den de är på sitt arbete oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Detta är allas ansvar. Från den enskilde medarbetaren till arbetsplatsens högsta ledning. Det kan handla om att säga ifrån vid fikabordet om en kollega uttrycker sig nedsättande om eller förlöjligar hbtq-personer eller att chefen är tydlig och vågar stå upp för frågorna vid eventuell kritik.

Det finns några enkla punkter att tänka på för att inte riskera att såra någon eller bidra till ett kärvare hbtq-klimat:

• Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor”.

• Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och ett viktigt ord för många människor som varken identifierar sig som kvinna eller man.

• Använd inte nedvärderande ord om hbtq-personer. Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.

• Använd inte hbtq-personer som allmän frågelåda. Är du nyfiken, kolla först om det är okej att fråga. Och ställ inte frågor som är så intima att du själv inte skulle vilja svara på dem.

• Ofta tas det för givet att människor är heterosexuella, men egentligen kan du inte veta vilken sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själv har valt att berätta. Använd därför gärna könsneutrala ord som partner och sambo hellre än flickvän, pojkvän, maka eller make när du frågar om kollegors familjeförhållanden.

Om varje arbetsplats arbetar aktivt och systematiskt med de här frågorna finns goda förutsättningar för att arbetsplatsen ska upplevas inkluderande, öppen och tillåtande vilken gör att människor trivs och gör ett gott arbete.

För vilken arbetsplats har råd med missnöjd personal och risk för kompetensflykt?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Sjöholm regionchef Unionen Småland