Hyran chocksänks i jakt på ny arrendator

Den första upphandlingen lyckades inte locka någon ny entreprenör till Café Columbia. Nu chocksänker Kinda kommun hyran i hopp om större framgång.

19 december 2018 19:30

– Det nya avtalet borde vara mer attraktivt och vår förhoppning är att kunna få till en ny arrendator. Café Columbia är ett av våra aboslut viktigaste varumärken i kommunen och här har det ju serverats kaffe i hundra år, och det ska vi försöka fortsätta med, berättar Tommy Johansson, biträdande chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sedan Maria Lindgren meddelade att hon hoppar av som arrendator för det anrika Kisacaféet har jakten på en ny entreprenör pågått. Vid den första upphandlingen var det ett 15-tal intressenter som tog ut anbudet, men ingen nappade. Nu gör Kinda kommun ett nytt upphandlingsförsök, med helt nya villkor, där hyran sänks från cirka 60 000 kronor om året till 12 000 kronor. Det ger en hyra på 1 000 kronor i månaden.

– Man kan säga att vi räknar baklänges. Först räknar vi ut vår självkostnad, sedan räknar vi ut vinsten för de funktioner som arrendatorn utför, bland annat städning av offentliga toaletter, snöskottning och upprätthållande av emigrantmuseet. Kvar blir den här hyran, berättar Johansson.

I den nya upphandlingen har även kraven på öppettider förändrats. Framöver är det i större omfattning upp till arrendatorn att bestämma när portarna står öppna.

– Vi är övertygade om att det är bäst att marknadskrafterna bestämmer och reglerar öppettiderna. Finns det behov är det öppet, vill ingen fika finns det ju ingen anledning, menar förvaltningschefen.

Maria Lindgrens kontrakt har förlängts, från årsskiftet till den 15 januari och därefter kommer en omfattande uppfräschning av byggnaden att genomföras. Därefter är målet att caféverksamheten drar igång i början av april 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson