Efter dödsolyckorna: Plankorsningar ska bli säkrare

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över plankorsningarna i landet. Ett arbete som nu tidigareläggs efter att flera dödsolyckor har inträffat under januari.

1 februari 2019 15:00

Drygt tre miljarder kommer Trafikverket att satsa på att göra plankorsningarna säkrare. Under januari omkom fem personer på obevakade plankorningar. I Kinda och Västerviks kommuner har två olyckor med dödlig utgång inträffat.

– Den senaste tidens tragiska olyckor visar att det finns ett stort behov att börja arbetet genast, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

I landet finns cirka 3 500 obevakade järnvägsövergångar. På sträckan Linköping-Västervik finns ett 90-tal obevakade järnvägsövergångar och på sträckan Linköping-Kalmar ett 50-tal.

De tre miljarderna kommer att satsas under en tolvårsperiod inom järnvägen och främst är det en kraftsamling för att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar.

Satsningen möjliggörs genom att tidigarelägga medel som är avsatta till säkerhetshöjande åtgärder, till exempel siktröjning. Parallellt satsar Trafikverket även på åtgärder som ska förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet, bland annat stängsling, bullerplank och utformning av stationsmiljöer.

Trafikverket ska årligen rapportera till regeringen vilka åtgärder som gjorts och vilka effekter åtgärderna bedöms ha haft. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj i år i form av en åtgärdsplan.

– Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell