Snart står nya parken redo för lek

Nu står den klar, den nya lekplatsen i Tennisparken i Mariannelund. 800 000 kronor har satsats och i maj blir det invigning.

14 april 2019 09:00

Totalt har Eksjö kommun avsatt 1,8 miljoner kronor för att genomföra ett stadsmiljöprogram i syfte att lyfta miljön kring torget i Mariannelund. Upprustningen av Tennisparken och anläggandet av en lekplats där står för cirka 800 000 kronor av dessa.

Nu är lekparken färdigbyggd, nästa vecka ska buskar planteras, två veckor därefter görs slutbesiktning och sedan väntar ett invigningsevenemang en bit in i maj. Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen är hjärnan bakom en stor del av den nya lekparken, som med all utrustning och sin rymd ska locka till lek. Elisabeth har både designat, projekterat och varit med i byggprocessen.

– Vi har haft en idé om att göra en lekplats som ska fungera som mötesplats för människor i alla åldrar. Det är viktigt att det även finns plats för vuxna att mötas med och intill barnen, säger Elisabeth Jörgensen.

Hur har du tänkt kring designen?

– Jag ville ha det luftigt och långt mellan lekutrustningarna. Dels ur ett säkerhetsperspektiv, där vi håller oss klart över vad som behövs, men avstånden ska också göra att man både ska kunna gå och sitta där emellan – mitt i leken.

Utöver alla lekställningar, hinderbana och gungor, kommer det också finnas en grillplats.

– Det här har känts angeläget för Mariannelund. Att lyfta miljön har varit något positivt, och nu avser vi att jobba oss vidare ner mot ån. Tanken är att öppna upp så man ser vattnet, men det är ett jobb vi noga måste planera tillsammans med fiskeklubben, så vi kommer rätt där, säger Elisabeth Jörgensen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa