Bostadsbristen väntas bestå

I årets bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen sammanställt framgår det att bostadsbristen består de kommande tre åren såväl i Vimmerby kommun som i hela Kalmar län.

8 maj 2019 06:00

Förra året påbörjades byggandet av 942 bostäder i Kalmar län. I år och nästa år bedömer kommunerna att det kommer påbörjas 3 883 nya bostäder i länet. I Vimmerby kommun har 20 nya bostäder tillkommit i år och prognosen för nästa år är att 70 nya ska byggas.

– Det är väldigt roligt att Vimmerby kommun växer och att behoven har ökat de senaste åren. Vi försöker arbeta ikapp och det kommer väldigt många alternativ under nästa år. Vi har redan börjat sälja lucktomter och extern entreprenör har byggt bostadsrätter som blev klara 2019, skriver Andreas Horste som är gatuchef och ställföreträdande samhällsbyggnadschef i Vimmerby kommun i ett mail.

Av länets kommuner uppger alla kommuner utom Kalmar att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen. Underskottet beräknas kvarstå på tre års sikt, hos alla utom Kalmar och Västervik som räknar med balans. Däremot uppger alla kommuner att de har bostadsbrist i centralorterna.

– I de mindre orterna har vi många lediga tomter och bostäder och det finns även hyresrätter lediga. I Vimmerby har vi i dagsläget brist på samtliga alternativ, svarar Andreas Horste

De främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet enligt länets kommuner har alla med ekonomiska faktorer att göra; höga produktionskostnader, svårigheter för privatpersoner och även byggherrar att få lån samt svag inkomstutveckling hos hushållen.

– I Vimmerby har det varit brist på detaljplaner men det kommer många nya under 2019 och 2020. I de mindre orterna är det oftast problem med finansieringen av bostäderna. Det är svårt att få lån utan stora egna kapital, svarar Andreas Horste.

Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (c) och ordföranden för samhällsbyggnadsutskottet Ola Gustafsson (kd) är väl medvetna om läget på bostadsmarknaden.

– Vi ser allvarligt på detta och arbetar fokuserat för att få till fler bostäder, skriver de i ett gemensamt svar via mail.

I Vimmerby tillkommer 20 nya bostäder i år och 70 nästa. Vad görs för att situationen ska bli ännu bättre?

– Det är positivt och visar att vi är på rätt väg, men vi måste göra mer tillsammans med samhällsföreningar, privata aktörer och det kommunala bostadsbolaget. Vi är väl rustade med detaljplaner nu vilket är viktigt för att vi ska få till mer bostadsbyggande inom de närmaste åren, skriver Nilsson Nachtweij och Gustafsson i ett gemensamt svar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Strömsten

Ämnen du kan följa