Toppbetyg för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Vimmerby får näst högsta betyg i hela landet när företagen i respektive kommun får säga sitt. För några andra av Vimmerby kommuns serviceinstanser är företagens betyg däremot mer bekymmersamma.

17 maj 2019 11:00

Totalt rasar Vimmerby kommun mer än 40 platser i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning Insikt, där företagare bedömer kommunernas myndighetsutövning och service på sex områden. Från 59:a 2017 till plats 102 för 2018.

Företagare, som under året haft ett ärende inom ett eller flera av sex utvalda myndighetsområden, får i undersökningen bedöma kommunernas service avseende brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Det som bedöms är kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

För Vimmerbys del sticker brandskyddet ut och får näst högst NKI (Nöjd kund-index) i hela landet på 89 av 100 möjliga, slaget endast av Kungsbacka med ett NKI på 90. 2016 och 2017 hamnade Vimmerby 22:a och 5:a avseende brandskydd (tillsyn, tillstånd och kontroll).

– Jätteskoj så klart. Och extra glädjande att det är de företag, föreningar och offentlig verksamhet som man varit i kontakt med under året som sätter betyget, säger Roger Linder, brandmästare på räddningstjänsten i Vimmerby och med ansvar för brandskyddsarbetet.

Vad tror du att de fina siffrorna beror på?

– När vi gör en tillsyn är vi alltid noga med att berätta innan och förklara efteråt. Vi lägger stor vikt vid att skapa förståelse för varför vi ställer krav på vissa brister, då är det nästan aldrig några problem. Det är viktigt att vi ger ett bra bemötande samt agerar rättssäkert och med mycket kunskap.

Även kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij gläds med brandskyddets höga betyg.

– Det är fantastiskt att de har ett sådant förtroende och att de ökar från en redan hög nivå på 86 till 89 i NKI, säger hon.

Även inom området bygglov kliver Vimmerby upp i rankning jämfört med förra året – från 69:e plats och 64 i NKI till 57:e plats och 71 i NKI.

För övriga områden (miljö- och hälsoskydd placering 106/NKI 65 samt livsmedelskontroll placering 131/NKI 70) ser det rent placeringsmässigt sämre ut, trots att NKI i samtliga fall är högre 2018 än 2017.

– Det är ändå glädjande att vi förbättrar oss inom samtliga områden, men samtidigt verkar det som att andra kommuner har förbättrat sig ännu mer. Undersökningar är viktiga för oss, men man ska också vara noga med att analysera dem. Det här är ett bra verktyg i vårt förbättringsarbete, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa