Bättre läge personalmässigt än förra hösten

Det ser betydligt bättre ut i år än förra året när gäller personalsituationen på Furulundskolan i Mariannelund till hösten. Rekryteringen har lyckats bra överlag i kommunen.

18 juni 2019 21:00

Skolchef Bengt-Olov Södergren gläds åt att de flesta utlysta tjänsterna inför hösten är tillsatta.

– Vi har inte så många hål kvar att jobba med. Men vi är i ett läge där det rör sig åt olika håll, då skolor behöver personal, beskriver han.

Om om man jämför med förra året ser det betydligt bättre ut.

I år har det inte varit svårare att rekrytera till någon skola.

– Inte den här gången. Det har snarare handlat om att hitta rätt ämneskompetenser och kombinationer, säger han.

– Det känns som ett klart bättre utfall på Furulundsskolan som det ser ut i nuläget, säger Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ann-Sophie Larsson, rektor på Furulundsskolan är också nöjd.

– F-6 har full behörighet utom i två klasser men där har vi delat två klasser så det behövs mer personal, säger hon.

Hon berättar att man runt varje klass förstärkt med klasslärare, studiehandledare, speciallärare och resurspedagog och att man på högstadiet har utökat behörighet på pedagoger i flera ämnen.

– Det jag saknar är en musikläkare.

Läget ser bra ut ut även när det gäller rekrytering till förskolorna.

Kommunens mål är att öka antalet behöriga. Men det blir så till hösten är ännu ovisst då alla avtal ej är skrivna.

– Det är det man längtar efter att se att vi går upp i behörighetsprocent men det vet vi inte för förrän alla är på plats. Det är en ständig utmaning att rekrytera behöriga lärare och förskollärare, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn