Kindaföretaget vann återigen entreprenaden

Den första upphandlingen fälldes i rätten, projektet försenades och processen fick göras om. Nu står det klart att det återigen är Kindaföretaget Jens-Åke Bygg AB som tilldelats entreprenaden för nytt vattenverk i Rimforsa.

26 juni 2019 21:30

– Självklart blir det ibland så att upphandlingar blir överklagade av olika skäl, det är den demokratiska processen. Det vi har gjort till den här gången är att vi har granskat våra egna förfrågningsunderlag så att vi så långt som vi har rådighet har eliminerat risken för otydlighet, då det till viss del var oklart definierade krav som upphandlingen föll på sist, förklarar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bita Almasian.

Det var redan i mitten av december förra året som det första upphandlingsförfarandet slutfördes. Även då var det Jens-Åke Bygg AB som gick vinnande ur anbudskampen, något som resulterade i att den andra anbudsgivaren Malmberg Water AB överklagade kommunens beslut. De menade att Kindaföretaget inte uppfyllde delar av de ställda kraven, en åsikt som även backades upp i förvaltningsrätten. Nu har kommunen gjort ett nytt försök och håller tummarna för att beslutet kan vinna laga kraft.

– Man har tio dagar på sig att överklaga tilldelningsbeslutet, och då räknas helgen, så på fredag nästa vecka vet vi säkert, förklarar utredningsingenjör Elisabeth Qvisth och Almasian forsätter:

– Allteftersom Rimforsa växer bli behovet både större och mer skarpt. Det är inte så att vi står och faller med det vattenverk som vi har i dag, men för att orten ska kunna växa behöver vi ha en ny anläggning.

Även under denna upphandling lockades samma entreprenörer och de respektive anbuden landade på 16 477 000 kronor och 18 300 000 kronor. Det lägsta tillhörde Jens-Åke Bygg AB och om det hela inte överklagas är planen att projektet kan rulla igång efter klubbat starttillstånd i kommunfullmäktige den 16:e september. Därefter är förhoppningen att vattenverket står klart under vintern 2020-2021.

– Det känns väldigt bra att vi blev det vinnande anbudet, speciellt när vi fick räkna på projektet två gånger. Vi har egentligen inte gjort jättemycket annorlunda den här gången mer än att vi har gått igenom allt ytterligare en gång och tagit in nya priser, menar företagets projektledare Markus Härnström.

Malmberg Water AB valde denna gång att lägga sitt anbud genom, och ge generalentreprenaden till, samarbetspartnern Miljöbyggarna Entreprenad AB, detta för att bli mer konkurrenskraftiga.

– Vi har precis fått reda på resultatet i dag och vi har egentligen inga kommentarer, det är för tidigt att säga något än. Första gången blev vi lite konfunderade över hur de kunde lämna ett så mycket billigare anbud än oss, men det vi kan se den här gången är att de gått upp i pris. Vi får titta på det helt enkelt och sedan bestämma hur vi går vidare, säger marknads- och kommunikationschefen Anders Månsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson