Vimmerby kommun sämst i landet

Vimmerby är sämst av landets småstads- och landsbygdskommuner på klimat- och miljöarbete. Detta enligt Dagens Samhälles rankning utifrån de globala målen i Agenda 2030. ”Vi ska analysera detta noga”, säger kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C).

27 juni 2019 13:00

Tidningen Dagens Samhälle har granskat hur väl landets kommuner klarar de globala målen i Agenda 2030 när det gäller klimat och miljö, mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald.

Nyckeltalen har tagits fram av föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av Dagens Samhälle. Enligt tidningen är åtta variabler med som rör utsläpp av växthusgaser, miljöbilar i kommunens organisation, miljöbilar i geografiska området, körsträcka med personbil och skyddad natur.

Kommunerna har delats in i tre olika kategorier; storstadskommuner, städer och stadsnära kommuner samt småstads- och landsbygdskommuner.

Huddinge, Uppsala och Karlshamn hamnar i topp i de tre kategorierna. Betydligt sämre placering blir det för Vimmerby, som rankas sämst av samtliga landets småstads- och landsbygdskommuner på plats nummer 136.

– Vi ska analysera detta noga och titta på vad skälen till vår dåliga placering är. Samtidigt är det inte så lätt att förstå hela undersökningen, säger kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij.

Efter en punkt under mål 13, vad gäller den del som avser utsläpp till luft av växthusgaser, saknar Vimmerby siffror helt för både år 2017 och 2018.

– Varför det är så vet jag inte. Vi har investerat en halv miljard kronor i vårt nya biobränslebaserade kraftvärmeverk, och det borde egentligen synas i statistiken, säger kommunalrådet.

– Vidare kan säkert statistiken påverkas av att vi har så många turister som kommer hit med bil och att logistiksektorn är betydande här. Det här är företag och branscher vi är väldigt stolta och glada över, och bara för att det tankas mycket i Vimmerby innebär ju inte det att alla utsläpp görs här. Men självklart ska vi göra allt vi kan för att minska utsläppen.

Är det nu inte viktigt att se framåt och vad man kan göra?

– Jo, verkligen. Vi tar undersökningen på största allvar och har omgående tillsatt en arbetsgrupp. Det är viktigt att vi får rapporter hur läget ser ut och agerar utifrån det, och självklart är det aldrig kul att vara i botten av sådana här undersökningar.

– Mycket är också redan på gång. Kraftvärmeverket har vi pratat om, vi gör en satsning på solceller, en biogasanläggning är på gång, kommunen ställer om sin fordonsflotta och har även gjort tidigare till el- och hybridbilar, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa