"Har inte råd att stå med tomma rum"

Kommunen är redo att hyra ut en tom hyresfastighet till en privat aktör som vill öppna nytt elevhem. "Märkligt att vi inte fått frågan", säger ÅFF:s ordförande Ingvar Gustavsson som oroas av konkurrens om idrottselevernas boende.

10 juli 2019 15:00

Idag driver ÅFF elevhem på Bruksgatan. Föreningen hyr tre fastigheter med plats för sammanlagt 45 elever på Bildningscentrum Facettens fotbolls- och golfinriktningar.

– Det har varit behov av fler platser, säger Ingvar Gustavsson, ordförande i ÅFF.

Det bekräftas av kommundirektör Robert Bredberg:

– Barn- och utbildningsförvaltningen har varit bekymrad över detta. Platserna i de befintliga elevhemmen räcker inte till.

Han fortsätter: – Tidigare har eleverna kunnat hyra lägenheter privat i Åtvidaberg, men det har blivit allt färre lägenheter att hyra.

Frågan om elevboende har varit uppe för upprepade diskussioner mellan ÅFF och kommunen, uppger Bredberg. När en privat aktör kom med en förfrågan om att hyra en tom fastighet på Bruksgatan, i direkt anslutning till de befintliga elevhemmen svarade kommunen:

– Ja, vi är positiva till det, säger Bredberg.

Fastigheten det gäller är Bruksgatan 18 som har varit till salu sedan 2017. Den har senast använts som boende för unga ensamkommande. När ungdomarna fyllde 18 år ställdes andra krav på boende och de fick flytta vidare till kommunens stödboende. En spekulant hade planer på att bygga om fastigheten till lägenheter, men drog sig ur affären.

– Så huset har stått tomt och vi har ingen köpare idag. Det var därför vi sa ja, säger Robert Bredberg och förtydligar att fastigheten kommer att hyras ut med korttidskontrakt under det kommande läsåret och att den fortsatt är till salu.

Från ÅFF kommer kritik över den kommande uthyrningen.

– Risken finns att det blir konkurrens om eleverna. Vi kämpar med näbbar och klor för att klara ut vår ekonomi och vi har inte råd att förlora några elever på våra elevhem. Om vi inte har fullt så går det inte ihop sig ekonomiskt, säger Ingvar Gustavsson.

Han säger att han är besviken på kommunens agerande.

– Det är märkligt att vi inte fick förfrågan om att få hyra den tomma fastigheten. Vi kände inte ens till att den gick att hyra.

Ingvar Gustavsson menar att det varit naturligt för kommunen att fråga ÅFF först.

– Vi har ju redan en relation med kommunen kring eleverna.

Föreningen hade kunnat driva ännu en fastighet med elevhem, menar Ingvar Gustavsson och pekar på att föreningen redan har en fungerande organisation för de tre fastigheter som är elevhem idag.

–  Vi har frukost och middag för eleverna. Vi har en jourverksamhet och tillsyn över eleverna.

Robert Bredberg svarar att det inte var aktuellt att tillfråga ÅFF.

– Vi hade ett privat initiativ och vi uppmuntrar privata initiativ. Det har inte varit hemligt att huset varit till salu och stått tomt. Vem som helst hade kunnat ställa frågan om att hyra det.

Han understryker att ÅFF varit en lämplig hyresgäst om frågan ställts.

– Vi hade inte haft några problem att diskutera det med ÅFF, men nu kom någon annan före.

Robert Bredberg återkommer till behovet av övernattning för de idrottselever som inte kan dagpendla till skolan.

– Vi måste se till att ha boende för de elever som valt att söka sig till Åtvidaberg.

Ingvar Gustavsson oroas över konkurrens från en annan aktör. Om det totala antalet platser i elevhem blir större än behovet riskerar någon stå med tomma platser.

–  Vi har inte råd att stå med tomma rum. Om vi inte har fullt så går det inte ihop sig. Det finns en risk att vi inte kan driva det vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa