Inkluderande attityd är en del av arbetsmiljön

7 september 2019 04:00

Vi är alla varandras arbetsmiljö. Tänk då om dina arbetskamrater tydligt skulle visa att de inte skulle acceptera om din partner hade samma kön som du själv. Eller om chefen gjort klart att på jobbet måste alla klä sig i kläder kodade efter det kön din kropp signalerar att du tillhör. Vad skulle det vara för arbetsmiljö att komma med?

I Unionens första paragraf i stadgarna står det att Unionen värnar respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. I de orden omfattas även människors rätt att älska vem man vill eller att ha rätten till sin egen könsidentitet eller könsuttryck.

Alla måste kunna känna att de kan gå till jobbet utan att tvingas dölja sitt rätta jag. Det innebär inte att du som exempelvis homosexuell har någon skyldighet att komma ut på jobbet, men du måste kunna känna att det är fullt möjligt för dig att göra det. För att detta krävs det ett öppet och inkluderande arbetsklimat på jobbet. Till det bidrar så väl kollegor som chefer. Alla bör ställa sig frågan om det skulle vara enkelt att berätta att du är hbtq-person på ditt jobb. Om svaret inte självklart är ja behöver ni arbeta med inkluderingsarbetet på arbetsplatsen.

Chefens roll i det här arbetet är att föregå med gott exempel. Det är viktigt att företag har en tydlig policy där det framgår att kränkningar och olika former av trakasserier inte accepteras, men det räcker inte. Det är först när ledningen tar frågan på allvar och är pådrivande som det inkluderande arbetsmiljöarbetet blir riktigt framgångsrikt.

Ett sätt att nå den här framgången är kunskap. Bjud in föreläsare till företaget eller skicka nyckelpersoner på kurs. Ännu större framgång får arbetet om så väl arbetsgivare som arbetstagare har samma kunskap.

En ökad inkludering kommer i sin tur att ge omedelbara resultat för både trivseln och produktiviteten. För vilket företag har idag råd att inte låta sina medarbetare utnyttja hela sin potential på grund av oro för att visa vem man egentligen är.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Sjöholm regionchef Unionen Småland