Ansträngt personalläge – Malmö letar vikarier

Smittspridningen av coronaviruset bedöms inte vara omfattande. Trots det börjar personalläget bli ansträngt i Malmö stad.

19 mars 2020 10:53
Våra medarbetare har tagit de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten på allvar. Man håller sig hemma om man känner sig krasslig och sjuk, säger Per-Erik Ebbeståhl som är ledningsstrateg på stadskontoret i Malmö under stadens presskonferens.

Letar personal

Ebbeståhl beskriver läget som "ansträngt men under kontroll". Nu letar kommunen efter mer personal inom exempelvis hälsovård och omsorg.

Det man jobbar med nu är att man målsöker unga pensionärer som slutat i närtid, och hör om de kan tänka sig att komma tillbaka och jobba lite mer.
Det vi framför allt är intresserade av är personal med olika typer av legitimationsutbildningar – sjuksköterskor och undersköterskor.

"Sänka ambitionsnivån"

Samtidigt har stadens gymnasieskolor och vuxenutbildning skickat hem elever och börjat med fjärr- och distansundervisning. En situation som innebär risk för lägre kvalitet, konstaterar Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör i Malmö stad.

Vi kommer vara i ett läge där vi måste acceptera att det kommer vara en lägre kvalitet.

Malmö stad försöker även prioritera de elever som befinner sig i avgångsklass.

Vi måste också prioritera så gott vi kan att säkerställa att elever inte faller bort från utbildningen.

Digitala mötesformer

Malmö inför nu också möjlighet till digital medverkan i kommunens nämnder, berättar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vid en pressträff.

Vi har till exempel en generell uppmaning för personer över 70 år att inte delta i större sammankomster och vi vill möjliggöra för de ledamöter som är valda att kunna delta, säger hon.

Miljoner till förfogande

För att ha en organisation som är beredd på snabba förändringar har kommunstyrelsen också beslutat att reservera pengar som egentligen var tänkta att fördelas ut till välfärdsverksamheterna. Dessa pengar, 58 miljoner kronor, kommer i stället att finnas tillgängliga för kommunstyrelsen, så att den kan hantera den förändrade situation som samhället befinner sig i.

Vi befinner oss i en allvarlig kris i Malmö, Sverige och världen och läget är exceptionellt, säger oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Karolina Eriksson/TT, Cecilia Klintö/TT