Inte aktuellt stänga skolor och dagis

Regeringen har nu listat tolv sektorer som ses som de mest samhällsviktiga. Föräldrar som jobbar i dessa sektorer ska få fritids och förskola till sina barn om skolor stängs.

Men beskedet på fredagskvällen är tydligt: Skolstängning är inte aktuellt.

20 mars 2020 17:46

Under fredagseftermiddagen har regeringens krishanteringsråd haft ett möte.

Regeringen förbereder sig för att läget förvärras, sade inrikesminister Mikael Damberg (S) sade vid en pressträff efteråt. Han konstaterade att människors agerande den närmaste tiden kommer att avgöra vilken situation sjukvården kommer att hamna i om några veckor.

Vi har alla ett ansvar att hjälpas åt, sade han och uppmanade alla att följa expertmyndigheternas råd.

Inte aktuellt

I torsdags klubbades en lag som gör det möjligt för regeringen att vid extraordinära händelser tillfälligt kunna stänga förskolor, skolor och fritidshem. Den har införts med tanke på risken för ett drastiskt försämrat smittläge.

Men signalerna från regeringen har hittills varit att det inte är aktuellt att stänga förskolor, skolor och fritids.

I dagsläget är det inte aktuellt att stänga förskolor och grundskolor, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) vid pressträffen.

Tolv sektorer

Utbildningar för äldre tonåringar och vuxna – i gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola – har redan övergått till distansundervisning. Men ska förskolor och grundskolor stänga måste det vara riggat för omsorg för de barn vars föräldrar har samhällsviktiga jobb. Även barn som av psykiska, fysiska eller sociala skäl behöver omsorg ska få vara i förskola eller på fritids.

Regeringen har ringat in vilka typer av samhällsviktiga verksamheter som berörs och tolv sektorer har listats. Det har gjorts i samband med beslut om en förordning kopplad till den nya lagen.

Arbetsgivarna bestämmer

Det blir sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppgift att specificera utifrån regeringens lista. Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, säger att det i stort sett blir omöjligt att från central nivå peka ut vilken personal som berörs.

Vi får förlita oss på att arbetsgivarna kan göra bedömningar, säger han.

Eliasson konstaterar att det rör sig om "många, många människor" som arbetar i samhällsviktiga yrken.

Jag tror att det kan vara så många som berörs så att det här kanske inte blir en så verkningsfull åtgärd i slutänden.
Fakta: Tolv sektorer

I den förordning som regeringen beslutat om listas tolv sektorer som särskilt viktiga. Utifrån den listan ska MSB ringa in specifika yrken. Och föräldrar i dessa yrken ska alltså garanteras omsorg om sina barn om förskolor och grundskolor stängs.

Sektorerna är: Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.

Källa: Regeringen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT