Fotbollsprojektet prisas vid gala i Stockholm

Västerviksprojektet Fotboll för alla som drivs i samarbete mellan VFF och socialförvaltningen har fått utmärkelsen "God Socialpsykiatri 2019".

19 september 2019 16:30

Namnet på projektet säger det mesta. I Fotboll för alla har alla en plats i laget, på ett eller annat sätt.

– Det är just det som är grejen. Alla kanske inte kan spela men man kan hjälpa till på olika sätt utanför planen, sade Cecilia Ring, en av ledarna, när vi skrev om verksamheten för drygt ett år sedan.

Projektet har drivits av socialförvaltningen tillsammans med Västerviks FF, med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden. Snart är den treåriga projekttiden slut, men gensvaret har varit så bra att satsningen kommer att leva vidare.

– Det kommer att vara en fritidsverksamhet, säger Liselotte Månsson, områdeschef socialpsykiatri i Västerviks kommun.

Hon berättar att antalet deltagare stadigt har ökat under de här åren, och det har skett en avknoppning så att det numera även finns ett barn- och ungdomslag.

Deltagarna i Fotboll för alla är av alla åldrar och kön. Projektet samarbetar med slutenvården på psykiatriska kliniken i Västervik vilket gör det möjligt även för inneliggande patienter att delta i träningar och matcher.  

Motiveringen till priset lyder: "Projektet ligger väl i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision om att samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. (...) Genom sitt inkluderande perspektiv är detta en verksamhet för alla."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson