Förskönad bild av utfasningen av hyrpersonal

Svar på debattartikeln "Fasar ut hyrsjuksköterskor med framgång".

Regionmajoriteten förskönar bilden av hur hyrpersonal fasas ut, menar debattörerna.

Regionmajoriteten förskönar bilden av hur hyrpersonal fasas ut, menar debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-03-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar län, liksom många andra regioner, strävar efter att minska på inhyrd personal inom sina verksamheter. Moderaterna förstår att det är avgörande att beakta både medarbetarnas och patienternas välbefinnande samt att underlätta kompetensöverföringen för en smidig övergång från beroendet av hyrpersonal.

I en debattartikel publicerad i Vimmerby Tidning beskriver regionmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, avskaffandet av hyrbemanningen som en framgångssaga. Bland annat skriver de att ”vi är också medvetna om att det på kort sikt påverkar våra verksamheter”. Vidare påpekar de att övergången kommer att innebära ökad press på medarbetare och chefer, men att den målmedvetenhet som finns hos medarbetarna kommer att göra att de lyckas.

Denna förskönade beskrivning av utfasningen av hyrpersonal delar inte vi i Moderaterna. Vi delar inte heller bilden av att alla medarbetare är med på att växla upp ännu ett snäpp, och jobba ännu hårdare för att genomföra utfasningen av hyrbemanningen. Vi anser att det är den politiska ledningen som främst bör ta ansvar för sådana omfattande förändringar som utfasning av hyrbemanning. Det är inte rimligt att en politisk majoritet överlämnar ansvaret för en förändring på medarbetarna. Utfasningen av hyrbemanning kan genomföras, men detta bör ske utan att lägga bördan på medarbetarna.

Vi i oppositionen har, tillsammans med majoriteten, antagit en riktning för Region Kalmar län som innebär minskat beroende av hyrbemanning och i stället en satsning på medarbetare som är direkt anställda i regionen. Detta av flera skäl, bland annat för att få kontinuitet för såväl medarbetare och patienter, som för att minska de enorma kostnader som regionen årligen betalar för inhyrd personal. Dock är det upp till ledningen att genomföra en sådan förändring med noggrann planering och i en takt som verksamheterna kan hantera utan att det påverkar medarbetarna, patienterna och verksamheten negativt.

Det har framkommit kritik från flera håll angående bristerna i hanteringen av utfasningen av hyrbemanningen. Men regionmajoriteten har, precis som tidigare, lämnat över ansvaret till tjänstepersonerna och undvikit att ta ansvar för de förändringar som de aktivt driver fram under politiska möten och som politisk majoritet.

Moderaterna önskar att S, V och C inser vikten av att ta sitt uppdrag på allvar och i det, börjar prata med medarbetarna och gör dem delaktiga i de förändringar som sker.