Ibn Rushd: "Missriktade anklagelser mot vår verksamhet"

Svar på debattartikeln "Allmänhetens förtroende för Ibn Rushd" den 27 januari.

"Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår administrativa hantering av materialen", skriver Josefin Nyström från Ibn Rushd. Dock menar studieförbundet att detta skett på felaktiga grunder och att de anklagelser som riktats mot förbundet är ogrundade och bygger på missförstånd.

"Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår administrativa hantering av materialen", skriver Josefin Nyström från Ibn Rushd. Dock menar studieförbundet att detta skett på felaktiga grunder och att de anklagelser som riktats mot förbundet är ogrundade och bygger på missförstånd.

Foto: Pressbild

Debatt2024-02-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 27 januari publicerades ett debattinlägg om oss på studieförbundet Ibn Rushd som innehåller felaktigheter och missriktade anklagelser. Carl-Wiktor Svensson, Robin Hanzl och Janita Kirchberg skriver angående att vi undervisat kring barnaga, barnäktenskap och toleransen för människors olikheter samt att detta skett i Kalmar län. Debattörerna misstar sig på samtliga punkter.

Gällande att vi ska ha använt ett material som strider mot mänskliga rättigheter i vår verksamhet, vi anser att det har skett på felaktiga grunder. För ingenstans i Folkbildningsrådets rapport som står det att vi genomfört verksamhet såsom debattörerna påstår. Vi har brustit i vårt interna kvalitetsarbete gällande ett studiematerial som funnits på materiallistor i verksamhet som skedde 2019-2020 i Norra och Södra Sverige (0,04% utav Ibn Rushds verksamhet dessa åren), så inte ens i Kalmar län. Det är såklart en markant och viktig skillnad mellan dessa påståenden.

Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår administrativa hantering av materialen. Detta uppdagades genom en intern utredning som vi delgivit Folkbildningsrådet. Vi har själva förordat den föreliggande återbetalningen av medel. Folkbildningsrådet anmärker på vårt anordnarskap, det har helt enkelt inte varit tillräckligt tydligt dokumenterat hur och om materialet har använts. Därför har vi gjort ytterligare interna kontroller. Vi har intervjuat ledare i berörda verksamheter och de intygar att de delar i materialen som går på tvärs med vår värdegrund och demokratiska värderingar aldrig har använts i verksamheten. Det är alltså en osanning att texter om barnaga, barnäktenskap, antisemitism, homofobi använts i Ibn Rushds verksamhet.

Ibn Rushd är ett studieförbund som tillhör en hundraårig svensk tradition med demokrati, egenmakt och rätten till bildning i fokus. Vi är det studieförbund som når störst andel nybörjare i bildning samt störst andel utlandsfödda. Vidare så är vi det studieförbund som granskats hårdast av alla studieförbund. Vi har många gånger påståtts stå för olika antidemokratiska värderingar, detta trots att granskningar som gjorts inte kunnat påvisa de brister som kritiker och deras påhejare menar att vi gjort oss skyldiga till. Detta i en tid där signalpolitik och mediedrev skyndar på den utveckling som ytterligare utsätter redan utsatta grupper, i detta fall muslimer. Det är oerhört beklämmande.  

Ibn Rushd står starkt på en värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter och vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar för att skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan. Vår målgrupp är mångfacetterad och homogen, den består av en rik mångfald och genom detta har vi en unik position i folkbildningens Sverige. Vi behövs.

Josefin Nyström,
distriktschef Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Östra

"Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår administrativa hantering av materialen", skriver företrädare för Ibn Rushd. Dock menar man att detta skett på felaktiga grunder och att de anklagelser som riktats mot förbundet är ogrundade och bygger på missförstånd.
"Folkbildningsrådets slutsats är sann. Vi har brustit i vår administrativa hantering av materialen", skriver företrädare för Ibn Rushd. Dock menar man att detta skett på felaktiga grunder och att de anklagelser som riktats mot förbundet är ogrundade och bygger på missförstånd.