Kommer verkligen människovärdet i första hand för KD?

Svar på "Människovärdet kommer alltid i första hand".

"I en debattartikel skriver Kristdemokraternas representanter om hur de alltid ser till att människovärdet kommer i första hand – samtidigt som de hyllar den SD-stödda regeringens budget", skriver Malin Anell (S) och ifrågsätter hur regeringens agerande överensstämmer med påståendet att människovärdet går först.

"I en debattartikel skriver Kristdemokraternas representanter om hur de alltid ser till att människovärdet kommer i första hand – samtidigt som de hyllar den SD-stödda regeringens budget", skriver Malin Anell (S) och ifrågsätter hur regeringens agerande överensstämmer med påståendet att människovärdet går först.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-10-07 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel skriver Kristdemokraternas representanter om hur de alltid ser till att människovärdet kommer i första hand – samtidigt som de hyllar den SD-stödda regeringens budget. Kristdemokraterna, och dess regerings, handlingar och facit överensstämmer inte med deras artikel. 

• SKR beräknar att landets regioner går mot ett underskott på 22 miljarder kronor. Regeringen levererar cirka 7,5 miljarder i generella och riktade bidrag till regionerna. I Region Kalmar län innebär det cirka 150 miljoner att jämföra med underskottet på 400 miljoner. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand.

• Regeringen presenterar en budget som kommer öka utsläppen och enligt dem själva missa de flesta klimatmålen. De blir den första regeringen på tjugo år som ökar utsläppen. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand. 

• Regeringen har frikopplat biståndet från BNP, om den legat fast hade biståndsbudgeten varit sju miljarder större. Dessutom ska biståndet användas för att gynna svenska politiska intressen och inte övergripande fattigdomsbekämpning och demokratistöd. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand. 

• Regeringen skär ned på folkbildningen med tre miljarder inom tre år och därmed försämras människors tillgång till bildning och utbildning i hela landet. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand. 

• I sin budget skär regeringen ned på jobbsatsningar. Arbetsförmedlingen får endast 200 av de 700 miljoner som de bedömer att de behöver. Samtidigt avskaffas statsbidragen för samrådsyttranden, jobbmatchning skärs ned på och introduktionsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa dras ner med över en tredjedel. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand. 

• Mitt i gängkrisen skär regeringen ned på det brottsförebyggande arbetet och stödet till utsatta kommuner. Den förra regeringens satsning på 250 miljoner ersätts med en satsning på 80 miljoner, en nedskärning på 170 miljoner. Men för KD kommer människovärdet alltid i första hand. 

• Regeringen går fortsatt fram med angiverilagen och i direktiven kring utredningen som presenterats undantas varken vårdens eller skolornas personal. Lärare och sjuksköterskor ska alltså tvingas ange elever eller patienter. Men för KD kommer såklart människovärdet alltid i första hand. 

Sammanfattningsvis är det inte någon strålande budget för KD att vara stolta över. KD må påstå att människovärdet alltid kommer i första hand men då gäller det att de visar det i praktiken. Det har de inte gjort.