Landshövdingen: "Länsstyrelsen ska bli mer utåtriktad"

Svar på debattartikeln "Hej landshövdingen, här har vi lite frågor".

En livsmedelsstrategi är en av flera prioriterade insatser i länets beredskapsarbete, menar landshövding Allan Widman, som förklarar att länsstyrelsen nu satsar på att bli en mer utåtriktad myndighet.

En livsmedelsstrategi är en av flera prioriterade insatser i länets beredskapsarbete, menar landshövding Allan Widman, som förklarar att länsstyrelsen nu satsar på att bli en mer utåtriktad myndighet.

Foto: Adam Ihse/TT

Debatt2024-01-12 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack Eleonor Nilsson och Per-Göran Sigfridsson för er respons på mina tanker kring dagens säkerhetspolitiska läge i Sverige.

Precis som jag skrev i min debattartikel (Barometern 30/12) har vi alla en uppgift i uppbyggnaden av totalförsvaret och det gäller självklart inte minst länsstyrelsen. Som högsta civilförsvarsmyndighet i länet ansvarar vi för planering och samordning för att samhället ska fungera även i höjd beredskap och krig. Detta gör vi tillsammans med många olika aktörer; kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer och andra myndigheter. 

undefined
En livsmedelsstrategi är en av flera prioriterade insatser i länets beredskapsarbete, menar landshövding Allan Widman, som förklarar att länsstyrelsen nu satsar på att bli en mer utåtriktad myndighet.

Jag håller med er om att livsmedelsproducenter i länet är mycket viktiga för länet och landets försörjningsberedskap. I det arbetet är bland annat LRF en viktig aktör som vi samarbetar med. 

Under de åtta månader jag varit landshövding i Kalmar län har jag försökt sätta mig in i länsstyrelsens mycket breda verksamhet och bilda mig en uppfattning om vad jag kan bidra med. En av mina ambitioner är att vi ska bli en mer utåtriktad länsstyrelse. Jag har påbörjat min kommunturné och ska under årets första månader besöka både kommunledningar och företag i alla länets tolv kommuner. Jag har också ambitionen att bilda ett näringslivsråd, för att förbättra våra kontakter med länets företag. Inte bara för att diskutera kris- och beredskapsfrågor, utan även andra uppdrag som länsstyrelsen har. Men givetvis är det precis så som ni skriver att omvärldsläget påverkar i stort sett all vår verksamhet just nu. 

undefined
Landshövding Allan Widman.

På länsstyrelsens alla enheter pågår förberedelser om vilka uppgifter som måste prioriteras upp eller ner i händelse av höjd beredskap och krig. Men vår viktigaste uppgift är att stödja länets aktörer såsom kommuner, regionen och näringslivet i sin planering. 

Livsmedelsstrategin med tillhörande handlingsprogram och klimat- och energistrategin är två viktiga regionala dokument, som både ger vägledning för det fortsatta arbetet samt mål och prioriterade insatsområden för de närmaste fem åren. 

Livsmedelsstrategin för Kalmar län är framtagen av Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och LRF. Det finns även en referensgrupp med representanter från hela livsmedelskedjan. Uppdateringen av nuvarande strategi, som gäller 2016–2025, kommer påbörjas i år för att bland annat stärka förutsättningarna att förebygga och säkerställa en god livsmedelstillgång vid eventuella kriser och för att främja aktiviteter som ska bidra till en ökad självförsörjningsgrad och försörjningsförmåga i länet. Vi behöver bli mer motståndskraftiga för de samhällsutmaningar vi möter idag. 

En uppdaterad klimat- och energistrategi har precis varit ute på samråd hos kommuner och organisationer (exempelvis LRF). Arbetet fortsätter i bred samverkan med aktörer i länet under 2024.

Jag hoppas att detta kortfattat besvarar era omfattande frågor.