Skryt utan åtgärder från SVC-majoriteten i regionen

Svar på debattartikeln ”I mätning efter mätning ligger Region Kalmar län i topp”.

"Hur kan ni prata om en vård i världsklass när patienter tvingas till långa väntetider, när specialistvård blir en lyxvara, och när medarbetare tvingas arbeta under bristande villkor?", skriver fyra SD-politiker.

"Hur kan ni prata om en vård i världsklass när patienter tvingas till långa väntetider, när specialistvård blir en lyxvara, och när medarbetare tvingas arbeta under bristande villkor?", skriver fyra SD-politiker.

Foto: Krister Hansson

Debatt2024-04-08 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är upprörande att läsa om hur S-V-C-majoriteten i Region Kalmar län skryter om sitt "toppresultat" i hälso- och sjukvårdsbarometern och tar åt sig äran för sjukvårdspersonalens arbete, samtidigt som de fullständigt ignorerar de skriande behoven och de djupa sprickorna i vårdens fundament. Denna självgratulerande retorik gömmer en bitter sanning – en sanning där patienter kämpar för att få den vård de förtjänar och där vår personal utmattas av ett system som glömt bort sitt hjärta och sin själ. Hur kan ni prata om en vård i världsklass när patienter tvingas till långa väntetider, när specialistvård blir en lyxvara, och när medarbetare tvingas arbeta under bristande villkor?

Det är skandalöst hur våra skattepengar slösas bort på onödig byråkrati, på onödigt många välbetalda regionråd och kulturella projekt med tomma föreställningar. Allt på bekostnad av den viktigaste komponenten i hela systemet, nämligen vårdpersonalen.

Denna tomma självbelåtenhet visar en förkrossande brist på kontakt med verkligheten och en föraktfull inställning till de människor som varje dag kämpar inom vården. Sverigedemokraterna kräver mer än vackra ord och självförhärligande statistik. Vi har länge lagt både förslag och budgeterat rejäla satsningar på att kunna ge rimliga arbetsvillkor, öka bemanningen och som långsiktigt lockar fler till yrket. 

Det är dags för en kursändring i Kalmar län, en kursändring som sätter människan före statistiken.