(V) delar Kommunals syn på behovet av arbetsskor

Den valda majoriteten i Vimmerby har konsekvent behandlat LO-kollektivet på ett sätt och andra nivåer på ett annat, menar debattörerna.
Den valda majoriteten i Vimmerby har konsekvent behandlat LO-kollektivet på ett sätt och andra nivåer på ett annat, menar debattörerna.

Vänsterpartiet står bakom det som Vimmerbys Kommunalsektion skriver i inlägget ”Vilka partier tänker gynna omsorgspersonalen?”

Debatt 5 april 2022 16:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet står helt och fullt bakom de frågor Kommunal ställer i sin debattartikel om att satsa på hälsa och arbetsmiljö för vårdpersonalen. Och vikten av att aktivt arbeta med att få minskade sjukskrivningar. Som arbetsgivare borde man insett att fötterna följer med till arbetet och bör då ha tillgång till arbetsbeklädnad. Vi står på arbetstagarens sida även i detta.

Det är ytterligare ett tecken på hur en misslyckad jämställdhetspolitik bedrivits av majoriteten i kommunen. Hur många anpassade skrivbord och arbetsplatser har nekats eller helt bortsetts ifrån på andra nivåer i fråga om arbetsmiljö och anpassning? Den valda majoriteten i Vimmerby har konsekvent behandlat LO-kollektivet på ett sätt och andra nivåer på ett annat. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa