Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Svar på debattartikeln "S-löftet: Arbetsskor till vårdens medarbetare" den 28 juni.

Debatt 2 juli 2022 05:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan den politiska majoriteten i Region Kalmar län, Länsunionen, sprack har Socialdemokraterna försökt presentera lite valfläsk. Tillsammans med C står Socialdemokraterna nu inför att Region Kalmar län befinner sig i kris vad gäller bemanning i allmänhet och att fylla sommarens alla tomma pass i synnerhet. Även om den havererade Länsunionen gjort enstaka satsningar på medarbetarna under mandatperioden föll de inte väl ut. Problemen kvarstår och behoven ökar. Därför har vi Moderater lagt mycket tid på samtal med medarbetare, chefer och fackförbund för att få samsyn i vad som gått sönder i Region Kalmar län och hur det ska lagas.

Med en region som tvingas stänga ned verksamheter och vårdplatser eftersom det saknas medarbetare både till att operera, förlösa och vårda, förefaller Socialdemokraternas senaste valfläsk tondövt gentemot verksamheternas verkliga behov. Ett exempel är att efter tre mandatperioders styre först nu föreslå arbetsskor till 4 000 medarbetare. I sammanhanget är det värt att påpeka att det tagit närmare ett halvår att skaka fram arbetsskor bara till förlossningens medarbetare… 

Ett annat exempel är att alla pensionärer lovas ”gratis” vård. Vi har givetvis respekt för att det finns pensionärer med låga pensioner, med dessa skyddas redan av högkostnadsskyddet. Med den vårdskuld som sjukvården dras med i spåren av pandemin finns andra mer välriktade satsningar att göra; exempelvis vore att få vård i tid en mer trovärdig prioritering.

Moderaterna i Region Kalmar län har tillsammans med Kristdemokraterna föreslagit en palett av åtgärder för att råda bot på den tilltagande bemanningskrisen. Medan de allra flesta förslag avvisas, har några återkommit i annan tappning som den före detta Länsunionens ”egna”. Det står klart att kraftfullare satsningar på löner, arbetsmiljö och arbetstider, rätt grundbemanning samt inte minst på att behålla egen personal i stället för att ta in hyrbemanning för en kvarts miljard kronor årligen, hade onekligen landat vår region i ett annat läge än det Socialdemokraterna nu bäddat upp inför valet. I september är det medborgarna och medarbetarna som avgör om inte Region Kalmar län förtjänar bättre.

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet
Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden
Jonas Lövgren (M), vice ordförande beredningen för hållbarhet o folkhälsa
Region Kalmar län


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa