Vi kan inte gå och vänta på att personalen ska trivas

Svar till Linda Eklund och Jessica Sjöholm, "Nu – inte sen, måste ni politiker lyssna på oss!"

Debatt 13 september 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omsorgen om både personal och äldre i Vimmerby måste bli bättre. Flera händer som lugnar och ger stimulans. Medarbetare som orkar och har tid. Vi socialdemokrater antar gärna personalens utmaning när det gäller förbättringar.

Det är självklart inte svårt att säga ja till att Vimmerby kommun ska bli bäst i landet på äldreomsorg. Det var både välkommet och roligt att läsa Linda Eklunds och Jessica Sjöholms inlägg i debatten. Ni och alla andra som gör ett bra jobb varje dag ska verkligen ha ett stort tack för ert engagemang. 

Vi har länge drivit på för att få bort delade turer och se till att personalen får arbetsskor. Men det räcker inte. Vi behöver ta många, och kanske nya, grepp för att de som arbetar i omsorgen ska orka och vilja vara kvar. Som en ganska liten kommun så kan vi kanske inte alltid locka med de högsta lönerna. Då måste vi göra något annat som lockar. För en sak vet vi – konkurrensen om framtidens medarbetare kommer bli stenhård. Inom en mycket snar framtid kommer det vara alldeles för få människor i arbetsför ålder som ska ta hand om våra äldre.

Ni som arbetar i omsorgen måste orka för både er egen skull och för de äldre. Det ska vara kul att gå till jobbet och det är viktigt att ni får använda er kunskap och er erfarenhet! Vi är fast beslutna att vid ett maktskifte här i kommunen öppna för dialog och kommunikation. Grundbemanningen behöver ses över och de delade turerna ska försvinna. Vimmerby kommuns alltför höga sjuktal är en viktig varningsklocka som säger att något är fel. Det kostar dessutom mycket pengar när sjuktalen är höga. Vi är öppna för att i någon form korta arbetstiden och se hur det påverkar personalens arbetsmiljö. Det finns lyckade exempel där förkortad arbetstid med bibehållen lön gett goda resultat. Under de fyra åren som gått har vi haft en pandemi. Den är inte över ännu. Vi kan inte gå och vänta på att personalen ska bli friskare och trivas bättre. Vi måste agera.

Helen Nilsson
Eva Berglund
Cissi Hammar
Lis Astrid Andersson
Socialdemokraterna i Vimmerby kommun


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Insändare: Budskapet från personalgruppen politikerna pratar om: "Nu – inte sen, måste ni politiker lyssna på oss!"

Budskapet från personalgruppen politikerna pratar om: "Nu – inte sen, måste ni politiker lyssna på oss!"
Ämnen du kan följa