Det handlar inte om familjernas bekvämlighet

Svar till "Om skolan gör en ort attraktiv – varför så få elever?"

Det handlar inte om familjernas bekvämlighet, utan om barnens bästa, menar Anna Tibbelin, som skriver att hon och hennes familj aldrig valt att flytta till sitt nuvarande hem om inte barnen haft nära till en skola, i det här fallet Frödinge.

Det handlar inte om familjernas bekvämlighet, utan om barnens bästa, menar Anna Tibbelin, som skriver att hon och hennes familj aldrig valt att flytta till sitt nuvarande hem om inte barnen haft nära till en skola, i det här fallet Frödinge.

Foto: Jimmy Karlsson

Insändare2024-01-23 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är tydligt att denna anonyma insändare inte är skriven av en förälder på landsbygden, då insändarskribenten uppenbarligen inte har förstått vad det handlar om. Att barn inte får längre till skolan än nödvändigt, att små barn inte behöver sitta i bilen flera timmar varje dag för att åka till och från förskolan, det handlar inte om familjernas bekvämlighet utan om vad som är det bästa för barnen. Vi är en av många familjer som aldrig skulle valt vårt nuvarande hem om inte en skola låg inom rimligt avstånd.

Men för att ändå ta sig an den brinnande frågan som skribenten lyfter. Varför är det så få elever om skolan gör en ort attraktiv? Det korta och enkla svaret är ändå bostadsbrist. De flesta av oss väljer vår bostad som ett ungt par eller när barnen är små, men man flyttar inte per automatik igen när barnen gått klart skolan och flyttat hemifrån. Detta innebär naturliga variationer i demografin på en ort. I större samhällen märks inte detta i någon anmärkningsvärd utsträckning från år till år, men på små orter kan effekten bli tydlig i stora upp- och nedgångar gällande barn i skolålder.

Samtidigt startade en ny grön våg för några år sedan och det började särskilt märkas under pandemin, den grupp som i störst utsträckning lämnar våra storstäder är just barnfamiljerna. Men de måste ha någonstans att ta vägen. 2021 motionerade Vänsterpartiet i Vimmerby om en husinventering för att fylla på de många tomma husen som finns i vår kommun. Den avslogs men utvecklingsavdelningen skulle arbeta vidare med det. Jag kan dock inte hitta någon information om vad som har skett sedan dess. För vi har många tomma hus i kommunen. En del används som fritidshus, en del hyrs ut till semesterarbetare och turister, en del står bara och förfaller. Samtidigt som många människor aktivt söker efter sitt nya hem på landsbygden.

Men saker kan vända! 2017 gick det 57 elever i Vena skola, detta läsår är de 92 och delar av verksamheten håller numera av utrymmesskäl till i Bygdegården. Beslut är taget om att bygga en helt ny förskola som ska kunna ta emot cirka 80 barn. Har våra politiker besökt Vena och tagit reda på varför familjerna så gärna vill bo där? Kan man ta med sig det som händer i Vena till Vimmerbys yttre tätorter?

Dessutom, man har valt att inte bygga en ny högstadieskola så platsbristen på skolorna i Vimmerby tätort kommer bestå. Varför vill man då lägga ner fullt fungerande skolor för att behålla hyrda paviljonger inne i stan?